Sucho potrvá ještě nejméně 14 dnů. Pršet má sporadicky, teploty mohou vyšplhat až na 39 stupňů. I v druhé půlce prázdnin mají být teploty nadprůměrné. Pokud se předpověď vyplní, budou letošní prázdniny nejteplejší a nejsušší v historii měření. Informoval o tom dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Ministerstvo zemědělství kvůli dlouhotrvajícímu suchu vyzvalo zemědělce k maximální obezřetnosti při žních a občany, aby pokud možno nesekali trávníky a uvážlivě hospodařili s vodou.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Od počátku roku napršelo o 150 litrů na metr krychlový méně, než je obvyklé, což je téměř třetina srážek. Půda je na celém území vyschlá do hloubky 20 centimetrů, výjimkou jsou horské oblasti. Navíc ve velké části Jihočeského kraje, středního a horního Polabí se vlhkost půdy pohybuje na bodu vadnutí, kdy začínají usychat rostliny. Suchem v hlubších vrstvách půdy je nejvíce zasažen jih Moravy a část Polabí.

Kvůli suchu bude v srpnu nadále ubývat vody v tocích. Nyní průtoky dosahují desetiny až poloviny dlouhodobých srpnových průměrů, ještě nižší jsou na přítocích středního Labe, střední Vltavy a v povodí Lužnice. Ubývat bude také podzemní vody. Mimořádné sucho už ukázalo 54 procent sledovaných vrtů.

Kvůli suchu už starosta Bojanova na Chrudimsku požádal Státní správu hmotných rezerv (SSHR) o cisternu s vodou. "Část obce totiž nemá vodovod a je odkázána na studny, které teď ale vyschly. Cisterna ze skladu SSHR tam bude do dvou hodin," informoval ve čtvrtek dopoledne mluvčí správy Jakub Linka.

Jde podle něj o první letošní žádost kvůli suchu. Správa státních hmotných rezerv dokáže v případě potřeby přivést mobilním potrubím vodu až ze vzdálenosti 30 kilometrů. Do dvou hodin mohou její pracovníci dodat cisterny, úpravnu vody nebo mobilní tlakové potrubí.

Nebývalé sucho letos trápí zemědělce. Sníží jim úrodu brambor, pícnin, kukuřice i chmele. Výnosy zeleniny klesnou o třetinu a pěstitelé tím přijdou asi o 600 milionů korun. Chovatelé skotu se začínají obávat kritického nedostatku krmení v zimním období.

Dobře se daří obilninám. Současné žně však přidělávají práci hasičům. V posledních týdnech mají plné ruce práce s hašením požárů na polích a v lesích, přičemž častou příčinou jsou závady na zemědělské technice. Jen v červenci hasiči vyjížděli k největšímu počtu požárů za posledních pět let.

Ministerstvo zemědělství v té souvislosti doporučilo zemědělcům, aby důsledně kontrolovali stroje pracující na polích, měřili teploty uskladněného zrní, slámy a sena, případně zvážili i zavedení požárních hlídek, informoval mluvčí úřadu Hynek Jordán.

Zemědělci by podle ministerstva měli v případě potřeby vybavit sklizňové stroje určené k manipulaci s hořlavým materiálem funkčním lapačem jisker. Mezi další rady patří i to, aby lidé pracující na poli měli přístup k mobilnímu telefonu, a mohli tak případný požár okamžitě nahlásit hasičům.

Řeky jsou rekordně nízko

Hladiny českých řek jsou rekordně nízko, vodáci musí překonat mělčiny. Částečně splavná je například Vltava, ale řadě dalších toků voda chybí.

"Mnoho řek se dostalo nebo dostává k historicky nejnižším průtokům. Kde není možné dotovat průtok v řekách přehradní vodou, tak to pro vodáky není nijak radostné," míní Vojtěch Jančar z Českého kanoistického svazu. Dlouhodobě je splavná Vltava pod Vyšším Brodem, ale s "odřeným kýlem" mohou vodáci sjet i jiné řeky.