Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 nebude chtít po ministerstvu zahraničí licenční poplatek za užití jména někdejšího prezidenta Václava Havla, uvedli ředitelka odboru veřejné diplomacie ministerstva zahraničí Kristina Larischová a ředitel Nadace Vize 97 Vangelis Zingopis.

"Dohoda je taková, že nadace Vize 97 nehodlá do budoucna požadovat žádné poplatky ve spojení s akty, které směřují k uctění památky Václava Havla," řekla HN Larischová. 

Obě strany se také dohodly, že ambasády budou přes ministerstvo informovat nadaci o všech iniciativách spojených s využitím Havlova jména. "Pokud se o takové iniciativě v zahraničí dozví, mají předem a neprodleně informovat Dagmar Havlovou, aby měla příležitost vyjádřit souhlas nebo naopak výhrady," vysvětlila Larischová.

Nadaci vadilo, že nevěděla o plánovaném přejmenování náměstí po Havlovi v izraelském přístavním městě Haifa. Po ministerstvu chtěla licenční poplatek. Po dnešním jednání nadace s přejmenováním souhlasila, žádnou platbu po ministerstvu nebude chtít.

Larischová podotkla, že nadace byla zřejmě už před schůzkou rozhodnutá poplatek za přejmenování náměstí v Haifě ministerstvu odpustit. "My jsme je nemuseli nijak přesvědčovat. Názor zřejmě už vykrystalizoval. Nadace došla k názoru, že se jedná čistě o nekomerční akt a není tedy potřeba požadovat jakýkoli licenční poplatek," uvedla.

Naznačila, že důvodem mohly být i výsledky právních analýz obou stran. "Myslím, že z našeho jednání je evidentní, že jak právník nadace Vize 97, tak ministerstvo zahraničí zastávají názor, že má-li být pojmenováno například náměstí nebo ulice po zemřelém státníkovi, jde o akt vyjádření úcty k němu, nemá to žádný komerční charakter, a je tedy nasnadě, že zpoplatnění nepřichází v úvahu," dodala.

Lidové noviny v červenci uvedly, že finance za užití Havlova jména vybírá Knihovna Václava Havla na základě pověření Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Poplatek prý činí 30 tisíc korun bez daně. Nadace Havlových spravuje osobnostní práva po zesnulém prezidentovi.

Podle Zingopise za uplynulých 3,5 let chtělo svolení s užitím Havlova jména asi 500 žadatelů, povolení dostalo asi 15 z nich. Pokud šlo o veřejně prospěšnou záležitost, nadace si podle něj žádné poplatky neúčtovala.

Jiný případ je podle něj projekt laviček, které jsou po prezidentovi pojmenované. U nich je licenční poplatek zahrnut do celkové ceny lavičky, řekl v pondělí Zingopis novinářům. Týká se to například Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nebo plzeňské radnice.

Výzvu k zaplacení částky dostal český velvyslanec v Izraeli Ivo Schwarz, když se po Havlovi přejmenovalo náměstí v přístavním izraelském městě Haifa.

Podle zástupců Vize 97 se tak stalo proto, že nadace nedostala o chystaném přejmenování předem žádné informace a nikdo jí nepožádal o souhlas. Ministerstvo poplatek zaplatit nechtělo s odůvodněním, že v celé záležitosti bylo pouze zprostředkovatelem.

Ministerstvo poplatek zaplatit nechtělo s odůvodněním, že v celé záležitosti bylo pouze zprostředkovatelem. Obě strany se proto sešly v sídle Vize 97 k jednání. Hlavním cílem bylo domluvit se na společném postupu pro podobné situace v budoucnu. 

"V příštím roce si budeme připomínat 80. výročí narození Václava Havla, takže je důvodné se domnívat, že třeba krajanská sdružení, česká centra nebo honorární konzulové budou iniciovat takové věci," připomněla Larischová.

Za akci spojenou s uctěním památky Václava Havla peníze nechceme

"Pokud se jedná o bohulibou akci spojenou s uctěním památky prezidenta Václava Havla s pojmenováním veřejného prostranství ve světě, stejně jako v předchozích případech nebudeme požadovat, stejně jako jsme dosud nepožadovali, žádný poplatek," řekl Zingopis.

Poznamenal ale, že chce mít nadace o iniciativách přehled. Není podle něj třeba vhodné, aby v jednom městě bylo více ulic Václava Havla. Po Havlovi pojmenovalo ulice i několik českých měst. Ne všechna o souhlas požádala. Jak bude Vize 97 postupovat v tomto případě, Zingopis neupřesnil.

Nadaci podle něj jde především o dobrou správu Havlova jména. "Pokud by nebyl nikdo, kde by chránil jméno pana prezidenta Václava Havla, tak věřte tomu, že by to nedopadlo úplně dobře, protože už od počátku v roce 2012 jsme viděli aktivity, kdy se začaly vydávat mince, další lidé se na tom chtěli obohacovat," poznamenal.

Již v minulosti uvedl, že peníze, které získává nadace z darů, poskytování služeb, prodeje výrobků chráněných dílen a udělování licencí následně přerozděluje do zdravotnictví, kultury, vzdělávání a do zachování kanceláře Václava Havla.