Na výměnu starého kotle na pevná paliva za jiný, ekologičtější zdroj a nová úsporná opatření mohou lidé získat až pětaosmdesátiprocentní dotaci z maximální částky 150 000 korun, tedy až 127 500 korun. Ministerstvo životního prostředí ve středu vyhlásilo první výzvu v objemu tří miliard korun.

O dotaci pro občany mohou od středy žádat všechny kraje do 30. září. Podmínky dotací oznámil na tiskové konferenci ministr životního prostředí Richard Brabec. Takzvané kotlíkové dotace se mají na podzim propojit s programem Nová zelená úsporám.

Brabec to považuje za ojedinělé využití evropských dotací z Operačního programu Životní prostředí pro fyzické osoby. Zdůraznil, že největším problémem životního prostředí v ČR je kvalita ovzduší. Právě to negativně ovlivňují lokální topeniště. Téměř 90 procent z celkových emisí nebezpečného rakovinotvorného benzo(a)pyrenu a téměř 40 procent emisí prachových částic PM10 pochází z lokálních topenišť.

Podle Brabce je v Česku stále 360 000 až 420 000 nejzastaralejších spalovacích zařízení, která nesplňují emisní parametry. Budou muset být vyřazeny definitivně od roku 2022. Jde o kotle na ruční přikládání první a druhé emisní třídy. MŽP chce proto do roku 2020 vyměnit v domácnostech zhruba 80 000 zastaralých kotlů za ekologičtější, v rámci první výzvy by to mělo být minimálně 20 000 kotlů.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Prostřednictvím krajů chce ministerstvo na tyto účely vynaložit devět miliard korun z unijních dotací a do roku 2020 vyhlásit celkem tři výzvy. Půjde o nové kotle na pevná paliva včetně uhlí a biomasy, na plyn, tepelná čerpadla, kombinaci s instalací solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV a nově další mikroenergetická opatření u starších domů, které nejsou zatepleny, například zateplení střechy nebo půdních prostor. To byla jedna z podmínek Evropské komise.

Získat dotaci lidé mohou například na novou otopnou soustavu, rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, dotace na výměnu zdroje včetně nákladů na jeho instalaci nebo služby energetického specialisty.