Novou podmínkou pro případné udělení víza cizincům patrně bude doklad, který by měl potvrdit, že žadatel nezavleče do Česka infekční onemocnění. Opatření by mělo zlepšit ochranu před šířením závažných nemocí ze zahraničí.

Vyplývá to z novely zákonů o azylu a o pobytu cizinců, kterou ve středu podpořil sněmovní bezpečnostní výbor. Při zasedání se debatovalo i o nynější uprchlické vlně ze severní Afriky. Ministr vnitra Milan Chovanec zopakoval, že Česko povinné kvóty pro přijímání běženců odmítá. Je ale ochotno diskutovat o případné pomoci Řecku a Itálii.

"Jsme schopni bilaterálně debatovat s Řeckem a Itálií, jakým způsobem jim pomoci v těžké situaci, v níž se nyní nacházejí," uvedl Chovanec.

Česko by podle něj mohlo například zaplatit volné hotelové kapacity, v nichž by mohli uprchlíci pobývat. Ministr mluvil také o možnosti potápění prázdných lodí pašeráků lidí u libyjských břehů či propustnosti maďarské hranice, přes kterou se dostávají lidé z Kosova.

Novela azylového zákona upravuje s ohledem na právo EU hlavně podmínky pro získání mezinárodní ochrany na území Česka. Dává nově právo odmítnout žadatele také v případě, pokud se v cizině dopustil "zvlášť krutého činu, i když byl údajně spáchán s politickým cílem". Žadatelé budou muset mimo jiné projít zdravotní prohlídkou, je-li to třeba pro ochranu veřejného zdraví.

Předloha rovněž umožní zajistit žadatele, pokud je důvodné se domnívat, že by mohl představovat nebezpečí pro bezpečnost státu. 

Novela předpokládá, že se sníží maximální doba, kdy žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nemohou pracovat. Zatím tato lhůta činí rok, podle evropských směrnic to však může být nejvýše devět měsíců. Změnit se má také lhůta, do kdy musí cizinci požádat o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo prodloužení doby jeho platnosti.

Související