Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost aktivistů z Dětí Země, kteří řadu let neúspěšně zpochybňovali povolení tunelu Radejčín na dálnici D8 v Českém středohoří.

Zároveň ale zkritizoval nedokonalou právní úpravu, jež platila v době povolování dálnice, stejně jako postup správních soudů. Krajský soud v Ústí nad Labem například zákonnost územního rozhodnutí zkoumal sedm let.

"Za situace, kdy právní úprava neumožňovala při přezkumu vydaných stavebních povolení zohlednit skutečnost, že jim předcházející územní rozhodnutí byla zrušena, vedl takový stav ve svém důsledku skutečně k tomu, že stěžovateli nebyla poskytnuta správními soudy efektivní ochrana jeho práva, a to na spravedlivý proces," stojí v usnesení.

Ústavní soudci stížnosti ale nevyhověli, a to v podstatě proto, že zrušení konkrétních napadených soudních rozhodnutí už by někdejší porušení práv nevyřešilo.

"Usnesení Ústavního soudu pro nás znamená aspoň částečnou satisfakci, protože správní soudy nám dávaly za pravdu až po několika letech, takže jejich rozsudky měly spíše akademickou než reálnou hodnotu," uvedl v úterý v tiskové zprávě Miroslav Patrik z Dětí Země.

Podle advokáta Dětí Země Pavla Černého Ústavní soud ve výsledku potvrdil, že při povolování dálnice D8 nebyla veřejnosti poskytnuta efektivní soudní ochrana podle požadavků mezinárodního a evropského práva.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

"Podle soudu tento stav způsobily nedostatky české legislativy a chyby správních soudů, zejména Krajského soudu v Ústí nad Labem, který žalobě proti vydání prvního územního rozhodnutí v roce 2003 nepřiznal odkladný účinek, přičemž rozhodnutí zrušil až v červnu 2010," popsal Černý.

Občanská sdružení v letech 2003 až 2014 vedla proti dálnici D8 podle Patrika 26 soudních sporů, z nichž polovinu vyhrála. Děti Země v květnu 2014 podaly ještě žalobu proti zamítnutí žádosti o obnovu stavebního řízení pro část dálnice u Řehlovic v délce 4,7 kilometru, o které Krajský soud v Ústí nad Labem dosud nerozhodl.

Dálnice D8 spojuje Prahu přes Lovosice a Ústecký kraj s česko-německou hranicí. Zatím je v provozu pouze částečně. Jde o jedinou českou dálnici, která přechází přes chráněnou krajinnou oblast, konkrétně přes České středohoří.