Prezident Miloš Zeman odmítá jmenovat tři nové profesory. Ve svém prohlášení to v úterý uvedl rektor Univerzity Karlovy (UK) Tomáš Zima.

"Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek mě v úterý informoval o tom, že mu prezident republiky sdělil, že nehodlá podepsat dekrety tří docentů navržených ke jmenování profesorem," napsal Zima.

Jedná se o pedagoga Filozofické fakulty UK a zároveň ředitele Národní galerie v Praze Jiřího Fajta, renomovaného vědce a pedagoga z katedry fyziky a povrchu plazmatu Matematicko-fyzikální fakulty UK Ivana Ošťádala a Jana Eichlera z Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze.

Podle Zimy prošli Fajt a Ošťádal náročným jmenovacím řízením před vědeckou radou Univerzity Karlovy.

"Jsem si jist, že oba docenti, jejichž odborná reputace v České republice i v zahraničí je nezpochybnitelná, splnili všechna kritéria potřebná podle zákonů a předpisů Univerzity Karlovy ke jmenování profesorem," uvedl.

Proč jejich jmenovací dekrety nepodepsal, prý Zeman dosud oficiálně nezdůvodnil. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček však pro server iDnes.cz řekl, že v případě Eichlera je důvodem jeho předlistopadové působení v propagandistických útvarech Československé lidové armády, v případě Ošťádala kontakty na Státní bezpečnost v období před rokem 1989, v případě Fajta pak informace o záležitostech spojených s Komerční bankou, kterou Národní galerie požádala o sponzorský dar na zvláštní odměnu pro svého ředitele, jímž je právě Fajt.

"Postoj pana prezidenta mě vůbec nijak nepřekvapuje a je zcela v intencích jeho snah Českou republiku proměnit v nejzápadnější východní despocii. Měl jsem za to, že jsem splnil veškeré zákonem předepsané povinnosti pro udělení titulu profesora, zjevně jsem však cosi důležitého opomněl, možná obětní dary," řekl Fajt.

"Tuto skutečnost pokládám za nepřijatelný zásah do principů akademických svobod a za znevážení akademické obce Univerzity Karlovy," uvedl rektor Zima. "Smíříme-li se s tím, že prezident republiky nebude respektovat samosprávu vysokých škol, jež neoddělitelně patří ke svobodné, demokratické společnosti, nebudeme si moci vážit nejen jeho, ale ani sami sebe," uzavřel.

Na situaci už oficiálně zareagovalo předsednictvo České konference rektorů, které vyzývá k neúčastí členů české akademické obce na jmenovacím ceremoniálu. Předsednictvo doufá, že rektorům se i tak podaří najít jinou, vhodnější a důstojnější příležitost, jak profesorům svých univerzit dekrety v brzké době předat.

"Prezident dal akademické obci jasný impulz k diskusi o převedení jmenovacích řízení do kompetencí samotných univerzit. Politici nemají profesory jmenovat, mají je respektovat. Případný poslanecký návrh by mohl ovlivnit ještě připravovanou novelu vysokoškolského zákona. Vážně hledejme řešení v rámci autonomie univerzit, ne vně," reagoval také rektor Masarykovy univerzity v Brně Mikuláš Bek.

Procedura jmenování profesorů je ostře sledovaná od jara 2013, kdy prezident Zeman dlouho odmítal jmenovat profesorem literárního historika Martina C. Putnu. Vadilo mu jeho údajně nevhodné chování na veřejnosti. Zeman nakonec dekret podepsal, ale Putnovi ho předával tehdejší ministr školství Petr Fiala.

Uvažovalo se o tom, že by tato pravomoc přešla z prezidenta na ministra školství nebo předsedu Senátu, ale rektoři si přáli současný stav zachovat.

Pravomoc prezidentovi zůstane i podle novely vysokoškolského zákona, kterou nedávno schválila vláda.

S rektory vysokých škol má Zeman dlouhodobé spory. Dva z nich, Mikuláše Beka z Masarykovy univerzity a Libora Grubhoffera z Jihočeské univerzity, kvůli tomu dokonce přestal zvát na oficiální oslavy svátku 28. října na Hradě. Grubhoffer se zastal Putny a Bek nenechal Zemana vystoupit ve škole z obavy před volební agitací. Na oslavy poté nepřišli ani další rektoři včetně Zimy.