Novináři z vydavatelství Economia uspěli hned ve čtyřech kategoriích letošního ročníku soutěže Novinářská cena.

V kategorii Nejlepší rozhovor zvítězil Jan Gazdík ze serveru Aktuálně.cz. Porota ocenila jeho interview se zpravodajem České televize Josefem Pazderkou o rusko-ukrajinské krizi.

"Porota u rozhovoru na velmi aktuální a citlivé téma oceňuje profesionální způsob kladení otázek, strukturovanou gradaci a zároveň také dobře formulované odpovědi. Autor prokázal velkou empatii a dokázal čtenářům poskytnout velmi silný osobní prožitek tázaného zpravodaje," napsali porotci ve zdůvodnění ceny pro Jana Gazdíka.

Nejlepší komentář napsal šéfkomentátor Aktuálně.cz Jan Lipold.

Na jeho textu Chléb, hry a Amazon porota ocenila společenskou důležitost tématu, které čtenář v médiích běžně nenalezne.

"Autor nabourává fetišizaci vytváření pracovních míst na úkor zachování krajiny, a to zvláště úderným jazykem a barvitým popisem, díky kterému vyvstává před očima reálná situace," uvedli členové poroty.

Tým zahraniční rubriky Aktuálně.cz získal Cenu Googlu za inovativní on-line žurnalistiku za speciál Válka o Ukrajinu očima reportérů.

"Porota oceňuje nejen způsob zpracování, ale i systematičnost a poctivost novinářské práce. Způsob prezentace dat nashromážděných k jednomu tématu umožňuje čtenářům dlouhodobě sledovat vývoj události v čase a díky tomu překonává pomíjivost denního zpravodajství, které tak získává nadčasovou hodnotu," zdůvodnili porotci své rozhodnutí.

Za Nejlepší analyticko-investigativní článek byl oceněn Ondřej Kundra z týdeníku Respekt za text nazvaný Operace Bradáčová.

"Porota u textu oceňuje syntetické zpracování společensky závažného tématu, jeho dotažení do komplexní podoby, včetně zajímavých souvislostí a detailů, stejně jako dramaticky vystupňované zpracování a vysokou stylistickou úroveň. Příspěvek posiluje představu veřejnosti o tom, co je právní stát, a je výsledkem komplikované novinářské práce," je uvedeno ve zdůvodnění.

Přehled vítězů Novinářské ceny

Příspěvky bylo možné přihlašovat do jednotlivých kategorií od prosince 2014. V každé z nich byly v průběhu dubna vyhlášeny tři nominace, z nichž vzešel vítěz, který získal cenu ve výši 20 000 korun.

Vítěz Ceny Googlu pro mladé talenty datové žurnalistiky obdržel cenu ve výši 10 000 korun a odbornou pomoc při realizaci svého projektu.

Kategorie psané žurnalistiky

Nejlepší rozhovor

- Jan Gazdík - Aktuálně.cz

Nejlepší reportáž

- František Šulc - Reportér

Nejlepší komentář

- Jan Lipold - Aktuálně.cz

Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek

- Ondřej Kundra - Respekt 

Kategorie audiovizuální žurnalistiky

Nejlepší rozhovor, beseda nebo diskuse

- Michal Kubal, Jakub Szántó, Josef Pazderka - Česká televize 

Nejlepší reportáž

- David Macháček - Česká televize 

Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek

- Aneta Snopová, Markéta Dobiášová - Česká televize 

Kategorie on-line žurnalistiky

Cena Googlu za inovativní on-line žurnalistiku

- Aktuálně.cz (za speciál o krizi na Ukrajině) 

Cena Googlu pro mladé talenty datové žurnalistiky

- Petra Paříková (za Atlas domovů pro seniory)

Česko-slovenská cena veřejnosti

- Petr Třešňák (za článek V pravém rohu nebe) - Respekt

Nominace za Economii:
Nejlepší rozhovor
- Jan Gazdík (Aktuálně.cz)
 
Nejlepší reportáž
- Tomáš Lindner (Respekt)
- Petr Třešňák (Respekt)
 
Nejlepší komentář
- Adam Černý (HN)
- David Klimeš (HN)
- Jan Lipold (Aktuálně.cz)
 
Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek
- Ondřej Kundra (Respekt)
 
Nejlepší auviovizuální rozhovor, beseda, diskuse
- Martin Veselovský (DVTV)
 
Online žurnalistika
- kolektiv zahraniční rubriky Aktuálně: Válka o Ukrajinu

Novinářskou cenu pořádá Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci s partnery od roku 2010. Soutěž je zajímavá především tím, že hodnotí příspěvky, které autoři sami přihlásí.

Díky kvalitní mezinárodní porotě, ve které v minulosti zasedly osobnosti, jako je například dokumentaristka Olga Sommerová nebo Ivo Mathé, mají možnost získat cennou zpětnou vazbu.

Přihlašovat se mohou novináři všech typů médií, tedy tištěných, elektronických, celostátních i regionálních.

Novinářská cena úzce spolupracuje se stejnojmennou soutěží na Slovensku.

Díky tomu má mezinárodní přesah, který umožňuje srovnávání novinářských přístupů, metod i témat mezi oběma státy.

Soutěž se snaží přispívat ke zvyšování novinářské profesionality a upozorňovat na nejnovější trendy a nástroje.