Správa Pražského hradu chybovala při výběru firmy, která má sledovat stabilitu vybraných historických objektů v areálu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušil hodnocení nabídek a výběr vítězné firmy. Jeho rozhodnutí je pravomocné.

Správa Pražského hradu vybrala jako vítěze zakázky společnost Geotest. Výběr napadlo konkurenční Vysoké učení technické. Podle antimonopolního úřadu zadavatel zakázky neposoudil nabídkové ceny firem s ohledem na to, zda nejsou mimořádně nízké. Tento postup je podle úřadu netransparentní. O vítězi zakázky ale rozhodovala pouze cena.

Hodnotící komise sice vyzvala Geotest, aby zodpověděl otázku, zda je v jeho nabídce zahrnuto měření dvakrát ročně, to ale ÚOHS nestačilo.

VUT také napadalo podrobnost měření, které je údajně desetinásobně mírnější, než tomu bylo v minulosti. Podle univerzity takové měření nemá u historických budov ani smysl.

ÚOHS zrušil hodnocení nabídek i výběr vítěze. Správa Pražského hradu musí nabídky společností posoudit znovu.

Cílem zakázky přibližně za tři miliony je dlouhodobé sledování stability vybraných objektů na Hradě spočívající v komplexní kombinaci geodetických měření, měření deformací a měření geologických, včetně vyhodnocení měření statikem v pravidelných ročních či půlročních intervalech.