Prosazení nového zákona o státním zastupitelství, zavedení registru smluv či ochrana oznamovatelů korupce (whistleblowerů) patří k prioritám vládní koncepce boje s korupcí pro roky 2015 až 2017, kterou v pondělí projedná vláda. Kabinet by měl zároveň schválit plán prací v této oblasti pro příští rok. Koncepce je už pátým vládním strategickým dokumentem v boji proti korupci od roku 1999, dosud prosazené změny ale podle autorů nevedly ke změně společenské atmosféry ani subjektivního vnímání korupce v ČR.

Vláda si klade za cíl zajistit v příštích třech letech především výkonnou a nezávislou exekutivu, otevřený přístup k informacím, hospodárné nakládání s majetkem státu a rozvoj občanské společnosti.

V oblasti exekutivy příští rok chystá opatření, která mají pomoci uvést v život zákon o státní službě, jenž bude účinný od ledna 2015. Kabinet si od zákona slibuje především odpolitizování státní správy. Například ministerstvo vnitra by mělo stanovit obsah, rozsah a další náležitosti úřednické zkoušky. Sjednocena by měla být pravidla etiky státního zaměstnance.

Počítá se také s předložením zákona o státním zastupitelství, který má zajistit nezávislost státních zástupců a jejich odpovědnost při vyšetřování trestných činů například stanovením pevného funkčního období pro vedoucí státní zástupce a omezením možnosti jejich odvolání. K tomu musejí být přesně stanovené důvody a rozhodovat o tom bude kárný senát. Státní zástupci by se měli specializovat také na boj se závažnou hospodářskou a finanční kriminalitou a všemi podobami organizovaného zločinu včetně korupce.

Lepší přístup k informacím chce vláda zajistit mimo jiné předložením novely zákona o střetu zájmů, která zavede elektronické vyplňování a zveřejňování majetkových přiznání politiků. Majetkové přiznání se bude podávat i ke dni nástupu do funkce. Kabinet chce rovněž zpřísnit systém financování politických stran tím, že zavede limit pro volební kampaně a pro dary.

Chystá se i zákon o centrálním registru smluv, který bude přístupný na internetu, či zveřejňování smluv zdravotních pojišťoven a zdravotnických zařízení. Ministerstvo financí předloží návrh na uzákonění standardů pro nominace zástupců státu do státních podniků včetně stanovení zásad pro odměňování jejich managementu.

Stát podle dokumentu nebude obchodovat s firmami, které mají nejasného vlastníka. Bude předložen návrh legislativního řešení, pravděpodobně v novele zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Plánuje se rovněž elektronizace faktur pro státní správu a její dodavatele, ale i ochrana oznamovatelů korupce (whistleblowerů). Příští rok by měla být zpracována analýza, která možnosti ochrany navrhne.

Kabinet se chce zaměřit i na problematiku manipulace s výsledky zápasů a na korupci ve sportovním prostředí. "Manipulace s výsledky je stále ve větší míře využívána organizovaným zločinem, přičemž zisky z této trestné činnosti slouží k financování dalších kriminálních aktivit, jako je praní špinavých peněz, obchod s lidmi, obchod se zbraněmi, drogami atd.," uvádí se v dokumentu.

Česká republika si letos mírně polepšila v žebříčku vnímání korupce ve veřejném prostoru, z loňského 57. místa v celosvětovém pořadí postoupila na 53. místo. Podle hodnocení mezinárodní organizace Transparency International ale stále končí za většinou svých sousedů.