Univerzita Karlova v Praze se v novém mezinárodním žebříčku, který hodnotí kvalitu světových vysokých škol, umístila na 179. místě, v rámci Evropy byla na 67. místě.

Z českých vysokých škol se mezi 500 nejlepších ve světě dostaly ještě České vysoké učení technické v Praze a Univerzita Palackého v Olomouci.

Hodnocení Best Global Universities Rankings, které publikovala americká společnost U. S. News & World Report, se omezuje na vědeckou činnost vysokých škol.

Hlavním zpracovatelem srovnání je společnost Thomson Reuters, do jejíhož portfolia patří bibliografická a citační databáze Web of Science či analytický nástroj pro bibliometrické srovnání InCites.

Výsledné skóre se skládá z deseti indikátorů. Největší váhu mají celosvětová a regionální vědecká reputace vysoké školy. Dalších šest indikátorů se vztahuje k publikační činnosti, kde se největší důraz klade na počet publikací a počet vysoce citovaných publikací, tedy těch, které náleží mezi deset procent nejcitovanějších prací v daném oboru. Poslední dva se soustředí na počet udělených doktorských titulů celkem a v přepočtu na jednoho akademického pracovníka. Sleduje se tak kvantita i kvalita vědecké činnosti.

Nejvyšší skóre (100 bodů) získala Harvardova univerzita. Americké vysoké školy se umístily na prvních čtyřech místech, za Harvardem následovaly MIT, Berkley a Stanford.

Pátá a šestá příčka patřila elitním britským vysokým školám Oxfordu a Cambridge.

Karlova univerzita měla skóre 48,3 bodu. ČVUT bylo ve čtvrté stovce a Univerzita Palackého ve druhé polovině páté stovky. Univerzita Karlova předběhla například Lomonosovu univerzitu v Moskvě.

Vedle celkového žebříčku byly zveřejněny také seznamy stovky nejlepších institucí v jednadvaceti oborech.

Univerzita Karlova se mezi elitu dostala ve třech oborech - v matematice, fyzice a botanice a zoologii. Nejlépe dopadla v matematice, kde byla hodnocena jako jedenáctá v Evropě a jednapadesátá celkem.