Ministerstvo dopravy a jeho organizační složky v letech 2010 až 2013 dělily zakázky a přímo oslovovaly konkrétní zájemce místo toho, aby vyhlásily otevřenou soutěž. Uvedl to v pondělí Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

Prověřoval nejen hospodaření ministerstva, ale i Ředitelství vodních cest, Státní plavební správy, Úřadu pro civilní letectví a Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. NKÚ odhadl, že uvedené úřady ve sledovaném období zbytečně vynaložily 88 milionů korun. Řadě vytýkaných pochybení se ministerstvo a jemu podřízené organizace snaží nově vyvarovat, uvedlo v reakci ministerstvo dopravy.

Nejhůř si podle NKÚ vedlo Ředitelství vodních cest, které chybovalo "téměř ve všech kontrolovaných oblastech" včetně mezd a mimořádných odměn. Šest ze 13 zaměstnanců ředitelství dostalo v roce 2012 roční odměny ve výši 104 procent jejich nárokové složky mzdy. "Ředitelství také například uzavíralo dohody s vlastními zaměstnanci na práce, které odpovídaly jejich pracovní náplni," dodal kontrolní úřad.

Prověřované instituce mohly podle něj v daných letech ušetřit minimálně šest procent nákladů, což je zmíněných 88 milionů korun. U Ředitelství vodních cest činí odhad možných úspor dokonce kolem 13 procent nákladů, uvádí tisková zpráva NKÚ. V letech 2010 až 2013 dosáhly celkové výdaje v kontrolovaných oblastech 2,7 miliardy korun.

Podobné výsledky jako NKÚ má k dispozici z dřívějška i ministerstvo dopravy. Kontroly vyústily loni v říjnu v odvolání tehdejšího ředitele Jana Skalického, kvůli některým smlouvám dokonce ministerstvo dopravy podalo na odpovědné pracovníky ŘVC trestní oznámení, uvedl mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

S řadou externích dodavatelů ukončilo nové vedení Ředitelství vodních cest smlouvu a jde nyní cestou výrazných úspor. Ty by pro letošek měly představovat 17 procent rozpočtu celé organizace, dodal mluvčí.

Například ministerstvo dopravy uzavřelo podle NKÚ s jedním člověkem postupně pět smluv na poradenské služby v oblasti "kosmických aktivit". Všechny smlouvy měly stejný předmět plnění. První z nich za 1,7 milionu korun ministerstvo zadalo v jednacím řízení bez uveřejnění, další čtyři za celkem 4,2 milionu korun pak jako zakázky malého rozsahu.

"Obdobný postup zvolilo například i Ředitelství vodních cest, když zakázku na právní služby za celkovou částku 3,8 milionu korun rozdělilo do dvou zakázek malého rozsahu, které pak zadalo jednomu poskytovateli v lednu a dubnu 2012," uvedl úřad.

Podle Neřolda se situace s rozdělováním zakázek v dopravním resortu zlepšuje. NKÚ podle mluvčího zkoumal hospodaření předchozího vedení ministerstva. V současnosti úřad na základě auditu ve spolupráci s ministerstvem financí tyto nešvary odstraňuje, problematické smlouvy ukončuje a další zakázky soutěží podle pravidel, dodal mluvčí.

Mnohdy prý kontrolovaná pracoviště ani nedokázala doložit nezbytnou dokumentaci k veřejným zakázkám, případně to, jaké služby za své peníze získala. Ředitelství vodních cest běžné personální a účetní práce zadávalo fyzickým osobám. Třeba v roce 2012 ho to přišlo na 472 tisíc korun. K tomu, jak poskytovatele služeb vybralo, ale nepředložilo žádné doklady.

Vysoké náklady odhalili kontroloři i u výdajů na reklamní a dárkové předměty, na pohoštění a některé nákupy. Ředitelství vodních cest vydalo na reprezentaci loni šestkrát víc než v roce 2010. Podstatnou část tvořily útraty za pohoštění. "Ředitelství předložilo neúplné doklady, přesto z nich ale bylo patrné, že peníze za pohoštění a občerstvení byly propláceny stejnému zaměstnanci, který je zároveň schvaloval," uvedl NKÚ.

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod koupil v letech 2011 a 2012 třeba 100 kusů plaket za 96 tisíc korun, 56 šál za 23 tisíc korun, 35 baterek za 18 tisíc a 13 pásků za 13 tisíc korun. Ústav v roce 2011 pořídil i běžecký trenažér za 27 tisíc korun.