Zavedení nízkoemisních zón by postihlo přes sedmdesát tisíc pražských vozidel. Praha chce mít přípravu na jejich zavedení hotovou do konce roku. Pokud by ji rada schválila, auta, která způsobují větší znečištění ovzduší, by do centra města nemohla vjíždět od začátku roku 2016.

Zpočátku by se týkala vozů, které nesplňují limit EURO 3. Tedy aut s naftovým motorem registrovaných po roce 2001 a aut s benzinovým motorem registrovaných po roce 1993. Těch je v současnosti v Praze okolo 75 tisíc z celkových 930 tisíc aut.

Postupně by se ale rozšířila i na auta, která nesplňují limit EURO 4. To by se pak dotklo až bezmála 150 tisíc majitelů aut. S přísnější variantou se počítá od roku 2018. Do centra by nemohla auta na naftu registrovaná po roce 2006 a na benzin po roce 1993.

Praha přitom zatím nepočítá s mimopražskými řidiči, kteří dojíždějí.

Magistrát pracuje se dvěma variantami, kam až by nízkoemisní zóna dosáhla. Pro obě je podmínkou dokončení tunelu Blanka, jehož otevření se teď znovu odsunulo a počítá se s ním až na příští duben.

První by se dotkla hlavně historického centra. Zasáhla by ale i do Pankráce, Podolí, Braníku nebo Letné. Řidiči by centrum museli objíždět například přes Jižní spojku, Chodovskou, Strakonickou nebo Argentinskou. Ty se přitom řadí mezi nejvytíženější spoje v Praze. Například z Jižní spojky přes Barrandovský most na Strakonickou denně projede až 177 tisíc aut.

Varianta A s popiskem

Podle studie, kterou si nechal zpracovat magistrát, by zavádění menšího úseku s nízkoemisní zónou nemělo smysl. Na ovzduší by to totiž nemělo žádný vliv.

Druhá, rozšířená varianta, se pak týká navíc i Žižkova, Karlína, Holešovic, Libně, Vršovic nebo Strašnic.

Obě varianty také počítají s tím, že by zóny nezahrnovaly některá důležitá záchytná parkoviště, vjezdy do nákupních center a nájezdy na důležité silnice.

Varianta B s popiskem

Praha navíc může udělovat výjimky. Tu mohou dostat rezidenti jednotlivých městských částí, kterých by se zóna týkala, mohou ji ale dostat i podnikatelé. V Berlíně je možnost udělení individuální výjimky, například z důvodu nevhodných pracovních hodin. Studie ale doporučuje, aby se zóny nerozšiřovaly do průmyslových areálů.

Podle studie se po zavedení zón sníží produkce emisí na celém území Prahy, nejen v místech, kde budou zóny zavedeny. Při zavedení menší zóny by emisní látky PM10 klesly v zóně o 24 procent, v celé Praze pak o necelých 14 procent. Při širším zavedení zóny by pak v zóně klesly o více než 34 procent, v celém hlavním městě až o více než 24 procent.

Majitelé vozidel si budou muset pořídit etikety, které budou stát v řádu desítek korun. Ty budou součástí registrační značky. Zavedení zón musí ještě schválit městská rada a musí projít zastupitelstvem.