Ve sporu o poplatky za správu úvěrů se Nejvyšší soud (NS) postavil na stranu bank. Smluvní ujednání s klienty podle nového sjednocujícího stanoviska NS nemusí obsahovat přesný výčet služeb, které poplatek zahrnuje. Justice také nemůže přezkoumávat přiměřenost konkrétního poplatku.

NS v podstatě potvrdil převažující názor českých soudů, které nevyhověly jasné většině žalob klientů, požadujících vrácení poplatků. První stížnost nedávno zamítli také ústavní soudci, kteří zároveň vyzvali kolegy z NS, aby judikaturu sjednotili prostřednictvím stanoviska.

"Ujednání o poplatku za správu úvěru ve smlouvě o úvěru není neurčité jen proto, že neobsahuje úplný výčet činností, za něž je poplatek sjednán," stojí ve stanovisku přijatém občanskoprávním a obchodním kolegiem. Právě neurčitostí smluvních ujednání argumentovali bojovníci proti poplatkům.

Podle NS poplatek za správu úvěru zahrnuje všechny činnosti peněžního ústavu, které nekryjí jiné sjednané platby ani úrok z poskytnutého kapitálu, tedy například poradenství, klientský servis, změny smlouvy a vydávání různých potvrzení.

"Z ekonomického hlediska každá cena odráží náklady prodejce a jeho marži, a proto není neobvyklé ani nelegitimní, aby náklady úvěrového věřitele na správu úvěru kryl příslušný poplatek jako součást ceny plnění," rozhodl NS. Na poplatek za správu úvěru se pak nevztahuje možnost soudního přezkumu přiměřenosti ve smyslu ochrany spotřebitele.

Stáhneme žaloby tisíců klientů

První z mnoha stížností nespokojených klientů bank zamítl v polovině dubna Ústavní soud. Zmínil tehdy svobodnou vůli obou stran při uzavírání úvěrových smluv.

Banky nález přivítaly, právník Petr Toman, který zaštítil službu Poplatkyzpet.cz, avizoval stažení tisíců žalob proti bankám. Naznačil však, že by se problematikou mohly ještě zabývat evropské soudy.

"S odůvodněním stanoviska Nejvyššího soudu ČR nesouhlasíme a domníváme se, že nepřispívá k rozvoji ČR jako právního státu. Nezbývá nám proto, než doporučit českým spotřebitelům, aby se obrátili na své poslance, kteří jediní mohou jejich situaci změnit k lepšímu. Například zákazem poplatků bez jasného protiplnění, nebo osvobozením spotřebitelů od soudních poplatků," reagoval Petr Toman, který iniciativě poskytuje právní poradenství.

Požadavek na vrácení poplatků údajně vzneslo nebo chtělo vznést až 300 tisíc lidí. Podle České bankovní asociace padlo do poloviny dubna 297 soudních rozhodnutí ve prospěch bank, třikrát uspěli klienti. Některé banky se přesto rozhodly poplatky zrušit. Loni na nich v hrubém vybraly dohromady bezmála 50 miliard korun.

„Konec zpětného zpochybňování řádně uzavřených smluv je dobrou zprávou nejen pro jistotu celé ekonomiky, ale i pro banky a jejich klienty. Právě pro klienty je totiž výhodnější, když bude ceny určovat konkurenční soutěž bank o zákazníky,“ reaguje na rozhodnutí soudu náměstek ředitele České bankovní asociace Jan Matoušek.

Věří, že iniciátoři sporu a hromadných žalob v čele s iniciativou Poplatkyzpet.cz nyní ukončí celou kauzu tak, aby neohrožovali zájmy svých klientů a nevystavovali je dále "nereálným očekáváním".