Ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO) odvolala generálního ředitele Vězeňské služby Petra Dohnala. Řízením sboru pověřila šéfa věznice Rapotice na Třebíčsku Pavla Ondráška.

Ministryně ztratila důvěru ve schopnost Dohnala řádně vykonávat funkci a uskutečnit nezbytnou reformu vězeňství. Ministerstvo to uvedlo v tiskové zprávě.

Kontrola Vězeňské služby prý mimo jiné odhalila závažné nedostatky v hospodaření s majetkem například v oblasti zadávání veřejných zakázek či čerpání prostředků z fondů Evropské unie.

"Řadě porušení právních předpisů nebylo zabráněno, tato porušení nebyla odstraňována ani napravována. Docházelo tak k prohlubování protiprávního stavu, vzniku škody a nehospodárných výdajů," uvedlo ministerstvo k výsledkům prověrky. Za takového stavu prý bylo Dohnalovo odvolání, které je účinné od pátku, jedinou možností, jak dosáhnout nápravy poměrů ve Vězeňské službě.

Dohnal: Ministryně jedná v rozporu se zákonem

Dohnal reagoval tak, že ministryně jedná v rozporu se zákonem, a to prý opakovaně. "Je to zcela neplatný úkon, jsem odvoláván podle jiného zákona, než jsem byl ustanoven," prohlásil a dodal, že rozhodnutí Válkové nemá ani základní právní znaky. Věci, které mu ministryně vytýká, se prý staly ještě před jeho nástupem do funkce, a on za ně tedy nenese odpovědnost.

Nicméně, někteří politici mají o kroku ministryně Válkové pochyby. "Vše to vypadá, jako by se paní ministryně snažila to udělat rychle tak, aby se k tomu nemohl nikdo jiný vyjádřit," řekl Roman Váňa ČSSD v České televizi.

"Podle mě je to další střípek do chování paní ministryně, která se nezdá být dobrá," dodal Váňa. Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová z KSČM její chování přirovnala k neřízené střele.

Může dojít k dvojvládí

Pokud by se Dohnala zastal soud, hrozilo by v čele Vězeňské služby obdobné dvojvládí, jaké nastalo loni ve vedení policie. Na to upozornil i šéf koaliční KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. "Ministryně si musí zvážit, jak to právně ošetřit, aby se neopakovala situace dvou šéfů," řekl ČTK. Doplnil ale, že odvolání bylo zcela v kompetenci Válkové.

Helena Válková byla do vlády nominována hnutím ANO. Z jeho kandidátní listiny byla také coby nestraník zvolena do Poslanecké sněmovny v posledních volbách.

Je profesorkou trestního práva a na plzeňské právnické fakultě vedla do roku 2011 jeho katedru. Upozornila na tamní podivné praktiky při udělování titulů. V minulosti působila ve Výzkumném ústavu kriminologickém a v Ústavu státu a práva Československé akademie věd.