Náklady ministerstva životního prostředí na konzultační, poradenské a právní služby vzrostly podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) za dva roky více než dvojnásobně.

V roce 2010 ministerstvo za tyto služby zaplatilo 23,3 milionu korun, o rok později 34,8 milionu a v roce 2012 zhruba 48 milionů korun.

V letech 2011 a 2012 ministerstvo podle kontrolorů například zaplatilo dvěma externím poradcům 848 tisíc korun za mediální služby. "A to přesto, že ke konci roku 2012 disponovaly odbor kabinetu ministra a odbor tiskový a marketingu celkem 25 zaměstnanci," uvedl NKÚ.

V roce 2011 zase MŽP zaplatilo 240 tisíc korun za právní služby externí společnosti, jejíž hodinové sazby se pohybovaly od 5878 korun do 12 747 korun. Ministerstvo přitom kontrolorům nepředložilo žádné dokumenty, které by dokládaly splnění objednávky.

NKÚ také zjistil, že ministerstvo mezi roky 2010 až 2012 ukončilo pracovní poměr s 427 zaměstnanci a za odstupné vyplatilo celkem 18,4 milionu korun. Ve stejném období přitom 318 zaměstnanců přijalo.

"V těchto letech zároveň výrazně vzrostl počet dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Za zmíněné tři roky jich ministerstvo uzavřelo celkem 346 a vyplatilo za ně odměny ve výši téměř 18 milionů korun," uvedl úřad.

Náklady na odměny za takzvanou práci na dohodu podle něj meziročně markantně rostly, například mezi roky 2011 a 2012 o 90 procent. V některých případech šlo přitom podle NKÚ o běžnou administrativní práci, kterou mohlo ministerstvo zabezpečit vlastními zaměstnanci.

Dětské besídky za dva miliony

Kontroloři také zjistili, že ministerstvo nakoupilo například 73 fotorámečků za 113 tisíc korun. Jejich cena se pohybovala od 592 korun do 14 760 korun za kus.

V době kontroly přitom sloužilo svému účelu jen šest z nich, 64 rámečků bylo ve skladě a tři se zaměstnancům ministerstva nepodařilo dohledat.

NKÚ zkontroloval i náklady na společenské akce organizované ministerstvem. Zjistil, že v roce 2010 například zaplatilo téměř dva miliony korun za vánoční besídky pro děti v Praze a Ostravě.

"Ve smlouvách ani fakturách přitom není položkový rozpis toho, za co ministerstvo peníze vyplatilo, ani další relevantní údaje jako například počet účastníků besídek," píše v závěrečné zprávě NKÚ.

Nedostatky kontroloři našli i ve smlouvách o pronájmu nebytových prostor v sídle ministerstva nebo v účetnictví a inventarizaci.

"Ve třech případech za celkem čtyři miliony korun kontroloři konstatovali, že došlo k porušení rozpočtové kázně. Oznámili je proto příslušnému finančnímu úřadu," dodal NKÚ.

Související