Čeští policisté mohou mít brzy dva šéfy. Současného policejního prezidenta Martina Červíčka a Petra Lessyho, kterého z funkce odvolal bývalý ministr vnitra Jan Kubice poté, co jej žalobce obvinil ze zneužití pravomoci  a z pomluvy kvůli tomu, že údajně nechal uniknout do médií negativní informace o náměstkovi krajského policejního ředitelství ve Zlíně Jaroslavu Vaňkovi.

Prvoinstanční soud nejprve Lessyho osvobodil, odvolací pak řízení zastavil s tím, že Lessy už byl potrestán kázeňsky.

Bývalý policejní šéf proto usiluje, aby se do funkce vrátil.

Ministr vnitra v demisi Martin Pecina nyní čeká na rozhodnutí komise a odborníků z Ústavu státu a práva, aby měl pro své budoucí rozhodnutí podklady. "Poradní sbor ministra teprve zasedne a doporučí, jak dále postupovat," uvedl mluvčí ministerstva Pavel Novák.

Vzhledem k tomu, že nová vláda vznikne nejdříve ke konci roku, bude muset Pecina situaci ve vedení prezidia vyřešit.

"Můj názor je od začátku stejný, a to že pan Lessy bude patrně vrácen do služebního poměru," říká Pecina. Zároveň dodává, že se chce vyvarovat chyby. "Protože nejsem právník a ten rozsudek je na mě jako na strojního inženýra velmi složitě napsán, tak jsem si to nechal posoudit odbornou autoritou. Jsem zvědavý na to, co mi řeknou," prohlásil ministr.

Věří také, že mu ústav poradí s tím, jak vyřešit v případě navrácení Lessyho dvojvládí u policie.

Městské státní zastupitelství v Praze však nesouhlasí s rozhodnutím městského soudu, který Lessyho stíhání zastavil, a podalo nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi návrh na dovolání. Zda tak učiní je v jeho pravomoci.

"Jednání, které bylo předmětem obžaloby, není totožné s jednáním, které bylo řešeno v kázeňském řízení. Kázeňské řízení neřešilo skutek spočívající ve vynesení interní písemnosti s cílem dehonestovat osoby, jichž se informace týkala," vysvětluje důvod návrhu mluvčí zastupitelství Štěpánka Zenklová.

Obžaloba tvrdila, že Lessy v září 2011 předal své mluvčí anonym na náměstka Vaňka a pověřil ji, aby dokument poskytla novináři Práva. Následně v rozhovoru pro deník uvedl, že jeden z údajných členů takzvaného Toflova gangu Rudolf Setvák "zametal" jako pracovník policejní inspekce oznámení na Vaňka.

Lessy se hájil tím, že své mluvčí žádné materiály s pokynem, aby je předala novináři, nedal. Redaktor se ho prý na Vaňka sám telefonicky dotazoval.