Ostrava v pátek u pražského městského soudu neuspěla s žalobou na stát kvůli znečištěnému ovzduší. Město žalovalo vládu, ministerstvo životního prostředí a ministerstvo dopravy za to, že dostatečně a efektivně nechránily čistotu ovzduší v Ostravě a nevytvořily funkční systém vedoucí k dodržování imisních a emisních limitů. Rozsudek bude pravomocný doručením, Ostrava však proti němu podá kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

"Soud má za prokázané a za nepochybné, že v tomto regionu jsou skutečně porušovány limity znečišťujících látek. Nezákonný následek je tedy nezpochybnitelný. Žalobce však neprokázal, že právě nečinností nebo pasivitou žalovaných správních orgánů došlo k nezákonnému důsledku," uvedla předsedkyně soudního senátu Ludmila Sandnerová.

"Já si myslím, že žaloba byla zamítnuta z formálních důvodů, ta věcná skutková podstata trvá. V podstatě u nás umírají lidé, protože stát nečiní," řekl novinářům po vynesení rozsudku ostravský primátor Petr Kajnar (ČSSD). Soud podle něj neměl odvahu rozhodnout jinak.

Ostrava podala žalobu na jaře roku 2010, podle Kajnara ji však město zvažovalo už před osmi lety a od té doby se situace ohledně ovzduší nijak nezlepšila. "Jsem přesvědčen, že nakonec uspějeme. Byl bych strašně rád, kdybychom neuspěli z toho důvodu, že to stát mezi tím zlepšil," podotkl.

Soudkyně při odůvodnění rozsudku zmínila také to, že Ostrava v řízení neprokázala, že sama pro zlepšení kvality ovzduší využívá všechny prostředky, které jí právní řád svěřuje. "Udělali jsme toho řadu, ale otázka je, co můžeme udělat... Jaký význam má udělat bezemisní zóny na deseti kilometrech čtverečních, když je dva a půl tisíce kilometrů zasaženo inverzí?" reagoval primátor.

 

Žalované ministerstvo životního prostředí odmítlo, že by stát v současné době nečinil kroky ke zlepšování kvality ovzduší na Ostravsku. "Současný trend ministerstva jednoznačně ukazuje, že pro Ostravu a celý Moravskoslezský kraj děláme maximum. Kotlíkové dotace, program ministerstva a kraje, za 160 milionů korun pomohly už více než čtyřem tisícům obyvatel Moravskoslezského kraje vyměnit starý kotel za nový ekologický," uvedl v tiskové zprávě ministr Tomáš Podivínský.

Město však i podporu výměny starých kotlů považuje za slabou. Ostrava kritizuje například zvažovaný přesun více než tří miliard korun z Operačního programu Životní prostředí do Operačního programu Doprava či malý tlak vlády na polské představitele. Z Polska do regionu podle odborníků míří část znečištění.

Pražští soudci původně žalobu odmítli bez jejího projednání, protože ji město podle nich nepodalo v zákonné lhůtě. S tímto postupem však nesouhlasil Nejvyšší správní soud a vrátil jim kauzu zpět. Uvedl, že lhůta nemůže uplynout, dokud tvrzený zásah trvá.