Cizinci podle zhruba dvou třetin Čechů zvyšují v České republice míru nezaměstnanosti a kriminality. Vyplývá to z březnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Občané jiných národností, kteří přišli do ČR v posledních letech, představují obecně problém podle více než poloviny lidí. Češi, kteří se o cizincích vyjadřují pozitivně, jsou v menšině, vyplývá z průzkumu.

Cizinci přicházející do Česka v poslední době představují problém v rámci celé republiky podle 58 procent dotázaných. Opačný názor má třetina lidí. Přímo v místě bydliště účastníků průzkumu jsou cizinci problémem jen pro čtvrtinu dotázaných, kdežto zhruba polovina Čechů míní, že v jejich bydlišti občané jiných národností problémy nepůsobí. Negativní názor na cizince mají především obyvatelé větších měst.

Cizincům dlouhodobě žijícím v ČR přisuzuje většina Čechů vliv na růst nezaměstnanosti a kriminality. Podle 68 procent dotázaných zvyšují cizinci nezaměstnanost a podle 67 procent Čechů mají podíl na růstu zločinnosti. Více než polovina lidí si myslí, že občané jiných národností také představují zdravotní riziko a přispívají k šíření nemocí. Třetina lidí zastává názor, že cizinci ohrožují způsob života Čechů.

Pozitivně se o cizincích vyjadřuje jen malá část Čechů. Že občané jiných národností přispívají k řešení problému stárnoucí populace si myslí 26 procent Čechů, že obohacují českou kulturu míní 25 procent lidí. S názorem, že lidé ze zahraničí žijící v ČR přispívají k rozvoji hospodářství, souhlasí jen asi pětina dotázaných.

Pozitivní názory na cizince mají nejčastěji lidé s dobrou životní úrovní, příznivci politické pravice a vysokoškolsky vzdělaní. Většinou se vyjadřují kladně také ti, kteří mají mezi cizinci přátele a známé.

Proti loňskému průzkumu se podíl negativních a pozitivních názorů změnil minimálně. Záporných odpovědí ale mírně přibylo, takže skončilo dlouhodobé oslabování negativních postojů Čechů k cizincům.

Průzkum provádělo CVVM od 4. do 11. března. Zúčastnilo se ho 1059 obyvatel ČR starších 15 let.