Na první pohled běžná rekonstrukce mateřské školy v malé obci kousek za Prahou, navíc štědře dotovaná z evropských peněz.

Při bližším prozkoumání se však jedná o příběh zakázky, která se postupně změnila v problematický tendr plný neprůhledných kroků. Při nich starosta nechal z obecní pokladny odtéct miliony korun, které se rovnají ročnímu obecnímu příjmu z daní.

Třeba tak, že bez vědomí zastupitelů rozhodl o navýšení ceny zakázky a třeba se také nepochopitelně navždy vzdal možnosti reklamace. I díky tomu čerstvě opravené budově školky hrozí při větších deštích havárie a nadměrný průsak vody do suterénu.

Modelová ukázka toho, co se může stát prakticky v každé menší české obci, kde na hospodaření zpavidla není tolik vidět, se odehrála v obci Sibřina. Žije tam necelých šest stovek obyvatel a kde se v roce 2009 tehdejší vedení obce rozhodlo opravit budovu mateřské školy.

Kauzu řeší policie

Kauzu rekonstrukce mateřské školy v Sibřině šetřila policie v Brandýse nad Labem. Letos v březnu ji však odložila s tím, že za jednáním Petra Vítka nevidí žádný trestný čin. Rozhodnutí však není pravomocné, obec Sibřina proti usnesení kriminalistů podala stížnost. „Podle názoru našeho právního zástupce policie neprovedla šetření v takovém rozsahu, jak měla. Například nevyslechla všechny svědky. Chybí mezi nimi třeba bývalý šéf firmy Konstruktiva Branko, pan Drážďanský,“ říká současný starosta Sibřiny Josef Novák. Nyní policistům běží třicetidenní lhůta, v níž musí o stížnosti rozhodnout.

Bývalý starosta Petr Vítek na to dokonce z Regionálního operačního programu Střední Čechy za éry bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha získal evropskou dotaci – necelých 24 milionů korun.

Jenže pak se začaly dít nestandardní věci, které vyústily až v trestní oznámení a policejní vyšetřování, byť nyní nepravomocně odložené.

„První problém se zakázkou nastal už na samém začátku, kdy obec neotevřela soutěž pro všechny stavební firmy. Navíc později dva uchazeče vyřadila losováním,“ uvedl analytik Michal Voda ze sdružení Naši politici, které se zabývá prověřováním veřejných výdajů a projekt rekonstrukce školky v Sibřině společně s nevládní neztiskovou organizací Transparency International podrobně zmapovalo.

Už jméno vítěze může vyvolávat pochybnosti. Zakázku získala pražská společnost Konstruktiva Branko, jejíž dnes už bývalí manažeři Pavel Drážďanský a Tomáš Mladý figurují v rozsáhlé korupční kauze kolem Davida Ratha.

Ale postupně: přesněji v šesti krocích, kvůli kterým se celá zakázka na opravu mateřské školy stala problematickou a co podle Michala Vody může hrozit v jiných obcích a městech a měla by se na to zaměřit pozornost při každém prověřování veřejné zakázky.

1. Bezdůvodná redukce uchazečů

Obec nevybrala dodavatele v otevřené soutěži, ale už dopředu zredukovala počet uchazečů na pět, tedy minimální povolený počet. A když se sešlo 7 nabídek, administrátorská firma, která tendr organizovala, dvě firmy vyřadila ručním losováním – tedy v minulosti hojně kritizovaným způsobem, které od dubna 2012 zákonodárci zakázali.

Exstarosta Petr Vítek zdůvodňoval redukci uchazečů obvyklým argumentem: tedy že obec chtěla ušetřit náklady spojené s nabobtnalou administrativou při zpracování více nabídek.

Podle Michala Vody ze sdružení Naši politici to však byly zbytečné obavy. „Na organizaci měli najatou soukromou firmu. Obec se tak vědomě a bez relevantního důvodu vzdala dvou dalších možných nabídek, aniž se s nimi mohla seznámit,“ řekl Voda.

„Pověřená společnost na základě mandátní smlouvy navrhla způsob výběrového řízení. Bylo to v souladu se zákonem a všichni účastníci soutěže tento způsob akceptovali,“ vysvětluje Petr Vítek v dopise adresovaném neziskové organizaci Transparency International.

2. Nejasná hodnotící kritéria

Obec podle Michala Vody nejasně stanovila kritéria pro hodnocení nabídek, především v kategorii „záruka a záruční podmínky“.

Zadavatel neřekl dopředu jednoznačně, jaké záruční podmínky si přeje. To vedlo k tomu, že dvě nabídky obdržely v této kategorii nulové hodnocení, respektive část jejich nabídky byla diskvalifikována. A důvod? Jedna ze společností předložila natolik výhodnou nabídku, že ji hodnotící komise považovala za nepřiměřenou a nedůvěryhodnou.

„Pokud by záruční podmínky byly nastaveny transparentněji, mohlo dojít k jinému bodovému hodnocení, proměně pořadí uchazečů a nelze vyloučit, že by se změnil i vítěz,“ uvedl Michal Voda.

3. Převzali nekvalitní dílo a vzdali se práva reklamace

V květnu 2010 začala rekonstrukce. Záhy však dodavatel upozornil na chyby v projektu a možné budoucí potíže s hydroizolací. Obec však trvala na původním řešení a dokonce přijala závazek, že případný průsak vody nebude v budoucnu uplatňovat jako reklamaci.Suterén mateřské školy v Sibřině před opravou, která se uskutečnila v prosinci 2012. Budova přitom v roce 2010 prošla celkovou rekonstrukcí za zhruba 20 milionů korun.

Suterén mateřské školy v Sibřině před opravou, která se uskutečnila v prosinci 2012. Budova přitom v roce 2010 prošla celkovou rekonstrukcí za zhruba 20 milionů korun. Foto: Obecní úřad Sibřina

Dopředu se tak vzdala možnosti nechat vše spravit na náklady dodavatele a teď na to doplácí. Brzy se totiž avizované problémy skutečně dostavily. V suterénu a v prvním patře budovy opadává omítka, zdi jsou navlhlé a plesnivé. Část budovy, kde měly stát šatny pro děti, nelze reálně používat. Hrozí i závažnější poškození budovy. „Necháváme vady opravovat průběžně a obec to platí ze svého,“ říká nynější starosta Josef Novák.Suterén mateřské školy v Sibřině před opravou, která se uskutečnila v prosinci 2012. Budova přitom v roce 2010 prošla celkovou rekonstrukcí za zhruba 20 milionů korun.

Suterén mateřské školy v Sibřině před opravou, která se uskutečnila v prosinci 2012. Budova přitom v roce 2010 prošla celkovou rekonstrukcí za zhruba 20 milionů korun. Foto: Obecní úřad Sibřina

„Kdyby bývalo tehdejší vedení obce nechalo sanace udělat včas, nemuselo dojít k nynějším mimořádným výdajům za dodatečné sanace,“ podotkl Michal Voda.

Podle bývalého starosty Petra Vítka mělo ihned po ukončení vyúčtování prací a dotace dojít k vymáhání škody po projektantovi. Vítek ale tvrdí, že nové vedení obce mu neumožnilo v této práci pokračovat.

4. Manipulace s předmětem zakázky

Bývalý starosta Vítek uzavřel s firmou Konstruktiva Branko v průběhu roku 2010 dva smluvní dodatky. Nechal do projektu vrátit i rekonstrukci třetího podlaží budovy, ačkoliv tyto práce byly před výběrovém řízením z projektu vyškrtnuty. Celkem se tak cena zakázky navýšila o zhruba 6 milionů korun – tedy o částku, která odpovídá ročnímu příjmu obce, které inkasuje výběrem daní.

5. Za zády zastupitelů

Navýšení zakázky o 6 milionů korun se odehrálo bez schválení zastupitelstva a byl tak porušen jednací řád, který předpokládá, že zastupitelstvo rozhoduje o všech nákupech služeb nad 100 tisíc korun. Pozitivem je, že se obec nezadlužila, dodatečné náklady uhradila z peněz utržených při odprodeji obecního majetku a zastupitelstvem akceptovány schválením rozpočtu . „Přesto lze tento postup při zacházení s veřejnými financemi označit za výrazně závadový,“ upozornil analytik Michal Voda.

6. Vícepráce a možný střet zájmů

Obec navíc obnovený projekt rekonstrukce třetího patra budovy vydávala za vícepráce a žádala jeho proplacení z evropských peněz. To ale u dotačního úřadu neprošlo, přestože podle Michala Vody některé vícepráce zřejmě skutečně, zejména kvůli nekvalitně zpracovanému projektu, byly oprávněné.

Vyvstal ale ještě jeden problém: podezření ze střetu zájmů. Po rekonstrukci začalo prostor třetího patra o výměře tří set metrů čtverečných využívat občanské sdružení SOSák. Organizaci, která se specializuje na volnočasové aktivity dětí, vede manželka exstarosty Vítka Michaela a za pronájem platí symbolickou stokorunu měsíčně.

Obec proto nyní žádá, aby policie prošetřila, jaký zisk vlastně sdružení generuje a zda obec na pronájmu netratí. Za aktivity totiž občanské sdružení inkasuje peníze, ovšem do obecní pokladny se vrací jen velmi malá část z celkové režie, kterou musí doplácet úřad.