O AUTOROVI

Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., získal právnické vzdělání na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2010 se habilitoval v oboru obchodní právo.  Na ZČU působí od roku 1999 jako asistent na katedře obchodního práva, od roku 2001 jako odborný asistent v oboru soukromé právo se zaměřením na obchodní a úpadkové právo. Na své alma mater získal též titul Ph.D. V letech 2001 až 2009 se jako externí spolupracovník Ministerstva spravedlnosti České republiky podílel na tvorbě nového obchodního zákoníku a dalších zákonů.

Korporace je společenství osob, ať už právnických nebo fyzických. A v každém společenství může docházet ke zneužívání jeho pravidel.

Ono je totiž zřejmé, že korporace může sloužit i jen jako zástěrka, jako fasáda, která má krýt skutečné vlastníky.

Stejně tak je zřejmé, že má-li někdo ve společnosti určitou většinu nebo menšinu, může ji chtít začít zneužívat např. tím, že vždy všechny přehlasuje podle svého nebo naopak, vždy bude coby malý společník rozhodnutí u soudu rozporovat.

To jsou normální průvodní znaky korporace, a zákon proto nabízí různé cesty jak omezit možné nechtěné účinky.

Nelze chránit zneužití práva

Zneužití práva, tedy i zneužití korporace nepožívá právní ochrany. Tedy v případě sporu by měly soudy odmítnout ochranu těm, kdo zneužívají svá práva.

Pokud například akcionář zneužije své hlasovací právo na valné hromadě a prosadí výplatu dividendy, ačkoliv to společnost přivede do úpadkové situace, může jeho hlasování soud prohlásit za neúčinné. V takovém případě by tedy k rozhodnutí nedošlo a společnost by nebyla poškozena.

Se zneužíváním korporací souvisí pojem korporační loajalita. Pokud se více lidí spojí, musí se vzájemně ctít, nesmí se podvádět, a musí sledovat to, co si dohodli.

Jde tedy o povinnost každého člena korporace dodržovat její předpisy, hájit její zájmy a chovat se čestně k ostatním členům. Korporační loajalita neznamená shodu zájmů například akcionářů nebo jiných podílníků společností, ale jejich povinnost jednat poctivě a dodržovat zákon a stanovy.

Zbývá vám ještě 0 % článku
Předplatné za 40 Kč na 4 týdny
  • První měsíc za 40 Kč, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Nově všechny články v audioverzi
Máte již předplatné?
Přihlásit se