O AUTOROVI

Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., získal právnické vzdělání na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2010 se habilitoval v oboru obchodní právo.  Na ZČU působí od roku 1999 jako asistent na katedře obchodního práva, od roku 2001 jako odborný asistent v oboru soukromé právo se zaměřením na obchodní a úpadkové právo. Na své alma mater získal též titul Ph.D. V letech 2001 až 2009 se jako externí spolupracovník Ministerstva spravedlnosti České republiky podílel na tvorbě nového obchodního zákoníku a dalších zákonů.

Korporace je vždy vystavěna na společenství osob – více lidí nebo právnických osob se spojí pro společný účel a založí korporaci.

Proto je korporací kromě spolku také každá obchodní společnost a družstvo.

Pokud se však více lidí spojí, musí se vzájemně ctít, nesmí se podvádět, a musí sledovat to, co si dohodli.

Říká se tomu korporační loajalita, tedy povinnost každého člena korporace dodržovat její předpisy, hájit její zájmy a chovat se čestně k ostatním členům.

Neznamená to, že by např. akcionář měl mít stejný zájem jako jiný akcionář, ale měli by jednat poctivě a dodržovat zákon a stanovy.

Nelze chránit zneužití práva

 

A zákon také nabízí různé cesty jak omezit možné nechtěné účinky chování těch, kteří korporační loajalitu nedodržují.

Zneužití práva, tedy i zneužití korporace nepožívá právní ochrany. Tedy v případě sporu by měly soudy odmítnout ochranu těm, kdo zneužívají svá práva.