O AUTOROVI

Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., získal právnické vzdělání na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2010 se habilitoval v oboru obchodní právo.  Na ZČU působí od roku 1999 jako asistent na katedře obchodního práva, od roku 2001 jako odborný asistent v oboru soukromé právo se zaměřením na obchodní a úpadkové právo. Na své alma mater získal též titul Ph.D. V letech 2001 až 2009 se jako externí spolupracovník Ministerstva spravedlnosti České republiky podílel na tvorbě nového obchodního zákoníku a dalších zákonů.

Otevřenost nové úpravy občanského a obchodního práva se projevuje i v tom, že je kladen širší důraz na obecnou regulaci právnických osob – napříště vždy v jednom zákoně – občanském zákoníku.

Družstvo mezi korporacemi

Zákon o obchodních korporacích na to navazuje a upravuje detaily obchodních společností a družstev s tím, že nejenže přebírá dosavadní zkušenosti, ale zejména nabízí nové možnosti (druhy podílů, druhy akcií, různé formy řízení společnosti apod.) a tím i větší variabilitu nové úpravy.

Zákon jde cestou, která je běžná po celé Evropě, a nabízí kromě čtyř základních obchodních společností také družstvo.

Změnou oproti dnešku však je, že se obecné vlastnosti právnické osoby (název, firma, sídlo, orgány, jednání orgánů, vznik, zánik, likvidace apod.) upravují obecně pro všechny společnosti s tím, že každý si tak při založení společnosti může zvážit, jaké konkrétní výhody od společnosti chce – chce-li omezení ručení, nechť volí společnost s ručením omezeným, chce-li osobní zapojení společníků, nechť volí veřejnou obchodní společnost atd.

Korporace je vždy vystavěna na společenství osob – více lidí nebo právnických osob se spojí pro společný účel a založí korporaci. Proto je korporací kromě spolku také každá obchodní společnost a družstvo. A každý člen korporace musí dodržovat korporační předpisy, hájit korporační zájmy a chovat se čestně k ostatním členům.

 

Zákon se vztahuje na:  
1. Všechny formy obchodních společností Společnost s ručením omezeným
  Akciová společnost
  Komanditní společnost
  Veřejná obchodní společnost
  Evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení
 
2. Formy družstev Družstvo v užším smyslu
  Bytové družstvo
  Sociální družstvo
  Evropské družstvo
Jeho úprava dopadá primárně na tuzemské formy korporací, neboť ty evropské upravují primárně zvláštní předpisy EU
Zdroj: www.justice.cz
Zbývá vám ještě 0 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Máte již předplatné?
Přihlásit se