Signatářka Charty 77 a lidskoprávní aktivistka Dana Němcová či písničkář Jaroslav Hutka jsou mezi 18 oceněnými lidmi, kterým premiér Petr Nečas (ODS) předal v pondělí osvědčení o účasti ve třetím – protikomunistickém – odboji.

Slavnostního aktu na ministerstvu obrany, které nyní Nečas dočasně řídí, se však Hutka neúčastnil, osvědčení převzal jeho syn.

Oceněni byli také lidé, kteří se s totalitním režimem utkali ve 40. a 50. letech.

Vydaná osvědčení

- 202 případů - aktivní působení v odbojové skupině

- 116 případů - autorství a rozšiřování protikomunistických letáků, ilegálních časopisů, samizdat

- 56 případů - spolupráce se zpravodajskou službou demokratického státu, převaděčství, agent-chodec, sabotáže

- 39 případů - organizace demonstrací, publicistika

- 35 případů - válečný veterán

- 15 případů - kritika režimu na veřejnosti, pokud byl dotyčný uvězněn

- 7 případů - činnost v exilu, např. spolupráce s RFE

- 3 případy - významná činnost proti komunismu před únorem 1948, např. informace o zrůdnosti komunismu v SSSR, v daném případě se jednalo o politiky demokratických stran

                                Zdroj: MO ČR

„Památka na jejich neokázalé hrdinství je trvale důležitá pro celou naši společnost jakožto očkování proti falešné nostalgii po 'starých dobrých časech', po rovnostářství a zglajchšaltování,“ poznamenal Nečas v krátkém projevu.

„Splácíme dnes společenský dluh, který je dávno po lhůtě splatnosti. Odpusťte, že to trvalo tak dlouho,“ dodal.

Za mnohé z těch, kteří byli mezi členy třetího odboje zařazeni, převzali příslušné dokumenty a pamětní odznak jejich pozůstalí příbuzní.

Za pomoc při útěku 15 let kriminálu

Přítomen byl například Josef Čech, který v letech 1950 až 1951 jako civilní zaměstnanec doručoval korespondenci politickým vězňům v jáchymovských uranových dolech a pomohl k útěku Jiřímu Křivánkovi, odsouzenému agentu americké zpravodajské služby. Čech dostal tehdy patnáctiletý trest.

Zákon o protikomunistickém odboji začal platit symbolicky v den 22. výročí sametové revoluce, 17. listopadu 2011. Zákon popisuje formy odboje a odporu. Vyjímá z nich lidi, kteří například byli zaměstnáni u bezpečnostních složek, byli členy komunistické strany, Lidových milicí, akčního výboru Národní fronty a za normalizace také Svazu československo-sovětského přátelství.

Uznaní účastníci protikomunistického odboje obdrží peněžité ocenění 100 000 korun, pozůstalí manželé po nich pak poloviční částku. Někteří z uznaných mají nárok na postavení válečných veteránů.

Rozhodnuto o pětině žádostí

Premiér Nečas zdůraznil, že odmítá pokusy za každou cenu snižovat význam protikomunistického odboje. Lidé, kteří se komunismu postavili, riskovali podle něj s vědomím, že na konci tunelu není vidět světlo naděje.

V současné době eviduje ministerstvo obrany celkem 3807 žádostí podle zákona o třetím odboji. Vydáno bylo 293 osvědčení, zamítnuto bylo 490 žádostí, pozastaveno 146. Celkem tedy bylo dosud rozhodnuto přibližně o 23 procentech žádostí o uznání za příslušníka třetího odboje.

Vyplaceno dosud bylo 18,5 milionu korun přímým účastníkům a 1,1 milionu korun pozůstalým.