"Není kauza v souvislosti s veřejnými zakázkami, kde bychom nenarazili na korupční jednání," říká Tomáš Martinec, ředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování.

Ve středu představil výsledky svého útvaru za uplynulý rok. Případů korupce podle něj sice odhalili méně, nicméně stále roste škoda, ke které by mohlo při trestném jednání dojít.

V roce 2012 obvinila protikorupční policie 804 lidí, což je o dvacet více než v roce před tím. Nejčastěji se zabývala případy daňových úniků, podvodů a poškozování věřitele. Za korupční trestné činy začala loni stíhat také 122 lidí. Kromě podplácení a přijímání úplatku šlo například i o pletichy v insolvenčním řízení, při zadávání veřejné zakázky nebo při veřejné dražbě.

V případech, které útvar řešil, mohla jen za minulý rok vzniknout škoda až téměř 110 miliard korun. Více než pětinu z nich tvořily daňové úniky. "Prověřovaná škoda každým rokem rapidně roste," prohlásil Martinec. V roce 2011 se protikorupční policie zabývala kauzami s možnou škodou zhruba 79 miliard, v roce 2010 pak 46 miliard.

 

Naopak klesl počet lidí obviněných z korupce. Loni jich bylo 122, o rok dříve 159.

Je možné říct, jaké byly tři největší kauzy za loňský rok?

Je velmi těžké říct jestli největší kauzy se týkají způsobené škody nebo kauz, které byly nejvíce zmedializovány. Nicméně jsem tu zmiňoval miliardové škody na daních, takže to byla otázky kauzy Borneo, pokud jde o zajímavě mediální kauzy, je to otázka případu CASA nebo Mostecká uhelná, které se daří v současné době posouvat do další fáze trestního řízení, což v předchozích letech nebylo možné.

Jak byste zhodnotil mezinárodní spolupráci?

Mezinárodní spolupráci bych zhodnotil velmi příznivě, protože vytváříme mezinárodní společné pracovní týmy, kde se velmi aktivně zapojuje do práce státní zastupitelství. Bez státních zástupců by naše práce byla velmi polovičatá.

Dnes je i díky finančním prostředkům, které náš útvar má, naprosto bezproblémové spolupracovat se zahraničními partnery ať v zahraničí nebo u nás. Je tam velmi intenzivní výměna informací, jsou to postupy podle trestního řádu všech zúčastněných zemí, takže nedochází k žádným rozporům pokud ta daňová kriminalita a jiná kriminalita páchaná za hranicemi České republiky, tak bez takovéto součinnosti bychom skutečně neodvedli tu finální práci.

I podle většího množství peněz, které jsou v případech zapojeny, je v České republice větší míra korupce?

Úměra mezi tím, kolik odhalujeme, a mezi tím, jaká je situace korupce v České republice, se vůbec nedá srovnávat. Nejsme příliš spokojení s tím, do jaké míry se nám daří odhalovat korupci. I veřejné mínění o korupci, kdy se pohybujeme poměrně na vysokých příčkách v rámci Transparency International nebo jiných hodnotících kritérií, tak ta situace je neuspokojivá. Lidé v České republice vnímají korupci velmi negativně a s těmi případy, se kterými se setkáváme, tak snad není kauza v souvislosti s veřejnými zakázkami, kde bychom nenarazili na korupční jednání, nebo aspoň na požadavky o přijetí úplatku. Daleko více bych chtěl odhalovat tyto trestné činnosti.

Stoupá tedy v České republice míra korupce?

Vzhledem k tomu, že je tu velký objem na zadávání veřejných zakázek něco kolem 600 miliard korun, tak to samozřejmě vyvolává pocit korupčního jednání a je tam naprosto jasná provázanost. Jakmile se ta částka bude snižovat, co se týká objemu veřejných zakázek, anebo budou transparentní, tak si myslím, že se korupce podstatně zmenší.

Společnost ještě není připravená

Jak se v loňském roce změnila statistika korupčních trestných činů oproti roku 2011?

Proti předcházejícím letům se statistika korupčních deliktů zejména změnila ve způsobených škodách. Když budeme mluvit o korupčních deliktech obecně, nejenom o podplácení nebo přijímání úplatku, tak se pracuje se škodou dvě a půl miliardy. V těch předchozích letech to bylo zhruba o dvě a něco miliardy méně. Zabýváme se tedy případy, kde to korupční riziko je daleko vyšší a kde z něj je daleko vyšší prospěch.

Počet případů je naopak o něco nižší. Vysvětlujeme si to tím, že ještě veřejnost není tolik připravená tu činnost oznamovat, lidé mají obavy o svůj případný postih, když trestnou činnost oznámí. Já bych chtěl garantovat, že pokud se na nás obrátí včas, tak jsme schopni zabezpečit aby byli buď v anonymitě nebo aby tam žádný postih nebyl.

Je možné pozorovat i nějaké změny u obyvatel. Mluvil jste o tom, že 65 procent lidí je smířeno s tím, že bez korupce to nejde. Jsou i nějaká další čísla?

Já bych to bral jako určitý průzkum veřejnosti a spíše těch 65 procent, které se s tím smířily, tak vyjadřuje takovou apatii k tomu, co ve společnosti je. Vidíme to i z chování občanů, kteří občas reagují na některé naše případy a komunikují s námi. Vnímají postup našeho útvaru jako poměrně razantní a cení si toho. Můžu to deklarovat i na tom, že dnes ani od jednoho z vás jsem neslyšel, kdy už chytneme velkou rybu.

Zhoršuje se vnímání korupce ve společnosti?

Mám pocit, že společnost čím dál tím více intenzivněji vnímá dění v ní, a tak je tomu i v případech trestné činnosti. Čím méně se o trestné činnosti mluví, tím méně ji samozřejmě vnímají, i když jsme v loňském roce vyprodukovali poměrně velké množství případů korupčních kauz, které zasahují i do politických špiček, tak pochopitelně to vnímání začíná být k tomu i daleko více negativnější.