Ministerstva kultury (MK) a pro místní rozvoj (MMR) chybovala podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) při čerpání evropských dotací na obnovu památek, když podpořila i projekty nesplňující podmínky.

Kontroloři prověřili dotace za 980,6 milionu korun u 12 příjemců. V osmi případech našli porušení zákona o veřejných zakázkách. Například římskokatolická farnost Velehrad prý u jedné zakázky nejenže nevyřadila nabídku, která nesplňovala požadavek zadavatele, ale dokonce ji vybrala jako vítěznou.

"(Kontroloři) konstatovali také, že příjemci Dolní oblast Vítkovice byly neoprávněně proplaceny dotace za téměř 1,5 milionu korun. A to za práce a dodávky, které neodpovídaly smlouvám a fakturám. Šest příjemců dotací mělo chyby v účetnictví," píše se ve zprávě úřadu.

Chyby podle NKÚ nastaly v letech 2007 až 2011 při čerpání peněz z Integrovaného operačního programu, který prý navíc postrádal nezávislý dohled. Kontrola se zaměřila na oblast Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví - peníze odtud slouží zejména k obnově a využití památek UNESCO a národních kulturních památek.

"Porušení zákona o veřejných zakázkách u předmětné zakázky (na Velehradě) došlo k v roce 2010. Poskytovatel dotace v rámci vlastních kontrol pochybení neodhalil, avšak zdůrazňujeme, že odpovědnost za dodržování zákona o veřejných zakázkách nese vždy zadavatel," uvedl Jan Vondryska z tiskového oddělení ministerstva kultury.

Ministerstvo pak podle úřadu neoprávněně uhradilo 185,4 milionu, když poskytlo peníze i na opravu nemovitostí, které nebyly na seznamu UNESCO a nebyly ani národní kulturní památkou. Šlo třeba o bývalou sýpku a konírnu ve Velehradě a o objekty bývalého jezuitského semináře a koleje v Jindřichově Hradci.

Podle Vondrysky se ale resort řídil pravidly MMR. "Cílem projektu a potažmo i celého programu není samotná rekonstrukce objektů, ale prostřednictvím vyšší přidané hodnoty jejich oživení ... je nezbytné, aby pro dosažení cílů projektu byly do realizace zahrnuty i objekty mimo národní kulturní památky či památky UNESCO," uvedl v písemné reakci.

NKÚ tvrdí, že resort podpořil i projekty, u kterých odborné posudky varovaly před rizikem zakázané veřejné podpory, u Evropské komise prý přitom neověřilo, že na tyto věci skutečně lze evropskou dotaci použít. "Resort tak riskuje v krajním případě i ztrátu významné části poskytnutých prostředků," míní kontroloři.

Klausovy organizace porušily zákon o veřejných zakázkách, objevili kontroloři - čtěte ZDE

Kontrola odhalila pochybení desítek základních škol, špatně zadávaly zakázky - čtěte ZDE

"Veřejnou podporou se MK v souvislosti s poskytováním dotací z Integrovaného operačního programu zabývalo již v roce 2008 a z jednání se Evropskou komisí vyplynulo, že pomoc určená na podporu kultury a zachování kulturního dědictví nemá vliv na trh a hospodářskou soutěž. I přes to si riziko uvědomujeme a provádíme opatření, která vedou k eliminaci rizika veřejné podpory," reagovalo ministerstvo.

Úřad kontroloval nejen ministerstvo kultury, které ve vybrané oblasti zabezpečuje administraci a výběr konkrétních projektů a poskytuje dotace příjemcům, ale rovněž ministerstvo pro místní rozvoj, které zodpovídá za řízení celého operačního programu.

Dohled nad programem má projít změnou

Podle NKÚ navíc nebyl zajištěn nezávislý dohled nad programem, když byl audit financován právě odpovědným ministerstvem.

"Pověřený auditní subjekt byl sice začleněný v organizační struktuře MMR, ale byl podřízen ministrovi pro místní rozvoj a byl na řídícím orgánu operačního programu zcela nezávislý. Věcně a metodicky byl řízen ministerstvem financí," sdělila mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Jana Jabůrková.

Od začátku příštího roku budou podle ní všechny pověřené auditní subjekty zrušeny a za veškerou auditní činnost u operačních programů bude odpovědné právě ministerstvo financí.