Typický český kuřák vykouří podle aktuálního průzkumu Eurobarometru denně přes 14 cigaret. Z 27 členských zemí je podíl kuřáků v české populaci 12. nejvyšší. Přestat kouřit jim pomáhá projekt Evropské komise Exkuřáci jsou nezastavitelní, řekla v úterý novinářům za tento projekt Jana Martinková. Rizika kouření připomene ve čtvrtek Mezinárodní nekuřácký den.

"Téměř tři miliony lidí v ČR, tedy 29 procent, jsou pravidelnými kuřáky. To Česko ve srovnání s dalšími 26 státy EU řadí na dvanáctou příčku. Na prvních třech místech jsou Řekové se 40 procenty a Bulhaři s Litevci, v každé z těchto zemí kouří 36 procent obyvatel," upřesnila.

V průzkumu pro Evropskou komisi odpovídalo 27 tisíc Evropanů. Vyšlo z něj, že v EU je v průměru 28 procent kuřáků, nejohroženější jsou mladí lidé od 15 do 24 let, kouří jich 29 procent. Nejvíc kuřáků je v zemích východní a jižní Evropy. Naopak nejméně kuřáků je ve Švédsku, 13 procent, a v Portugalsku a na Slovensku, v obou zemích kouří 23 procent lidí.

Častějšími kuřáky jsou podle průzkumu muži, kterých kouří 32 procent, žen pak necelá čtvrtina, 24 procent. Častěji také kouří lidé s manuálním zaměstnáním, podnikatelé a nezaměstnaní, mezi nimiž je 49 procent kuřáků. Hodně kuřáků je mezi lidmi s nižším vzděláním, nejméně kuřáků je mezi důchodci, jen 17 procent.

Průměrný kuřák v EU vykouří denně 14,2 cigarety, Češi tak jsou na evropském průměru. Vedou Kypřané, kteří každý den vykouří 20,5 cigarety.

Eurobarometr také zkoumal, jak velká je pravděpodobnost, že kuřák v dané zemi přestane kouřit. Zjistil, že největší šanci mají obyvatelé ze severu Evropy - 80 procent kuřáků se o to snažilo v Dánsku a Velké Británii, kde stát odvykací léčbu plně hradí, 75 procent ve Švédsku a Nizozemsku. Nejméně lidí se snažilo přestat kouřit v Bulharsku, 36 procent, Rakousku, 37 procent, a Řecku, 39 procent.

Na prvním místě důvodů pro nekouření uvedli lidé ve všech zemích EU kromě dvou zdraví. Jen v Bulharsku a na Slovensku uvedli na prvním místě vysokou cenu cigaret.

Projekt Exkuřáci jsou nezastavitelní lidem radí a motivuje je prostřednictvím internetové aplikace iCoach. V současné době je v něm registrováno přes 200 tisíc lidí, je mezi nimi také 9 tisíc Čechů. Více informací najdete ZDE