Poslaneckou sněmovnou v pátek prošla předloha, podle níž by instituce musely povinně zveřejňovat všechny smlouvy v registru vedeném Úřadem vlády. Nezveřejněná smlouva by nebyla účinná.

Autoři v čele s Janem Farským (TOP 09 a Starostové) od novely očekávají, že povede k větší průhlednosti a hospodárnosti při nakládání s veřejným majetkem a penězi. Předloha míří do ústavně-právního výboru a do výboru pro veřejnou správu.

Pod předlohu, pokud bude schválena, budou spadat všechny instituce a smlouvy, které podléhají zákonu o svobodném přístupu k informacím.

V režimu tohoto zákona se budou zveřejňovat i smlouvy – lidé už o ně nebudou muset úřady jednotlivě žádat. Registr by umožňoval dálkový přístup.

K novele vznesla řadu připomínek vláda. Ústavně-právní výbor se s nimi bude snažit podle zpravodaje Aleše Rádla (ODS) vypořádat.

Instituce do něj budou muset poskytovat i objednávky a faktury. Pokud by úřady povinnost nesplnily, dopustily by se správního deliktu. Hrozila by jim až pětimilionová pokuta.

Návrh také stanoví, že nevypověditelné smlouvy by byly neplatné. Bez zveřejnění by byly účinné smlouvy, které byly uzavřeny kvůli "odstranění následků mimořádné události bezprostředně ohrožujících život, zdraví, majetek nebo životní prostředí".

 

Nezveřejňovaly by se rovněž pracovní smlouvy, smlouvy uzavřené tajnými službami a smlouvy o nájmech hrobů.

Ve stopách Slovenska

Důvodová zpráva uvádí, že předloha by se měla vztahovat například i na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, energetický gigant ČEZ, Lesy České republiky a Českou televizi.

Podobná zákonná úprava platí od loňského ledna na Slovensku. Náklady na zavedení registru v Česku se odhadují na miliony korun.

Pod předlohou je podepsáno co do počtu zřejmě rekordních 53 poslanců z různých stran včetně opozice.