Studenti práv a advokátní koncipienti se začali šikovat na sociálních sítích a blozích a podepisují webovou petici. Pobouřily je údajné chystané změny zákona o advokacii. Opatření, která novela navrhuje, jsou prý pro mladé začínající advokáty diskriminační a šikanózní.

Věcný záměr novely zákona nyní koluje na internetu a údajně unikl z České advokátní komory (ČAK). Ta to ale popírá s tím, že žádný oficiální dokument podobného typu na půdě ČAK nevznikl. A jeho vznik nepotvrdilo ani ministerstvo spravedlnosti, které má případné změny legislativy ve své kompetenci.

Studenty a koncipienty pobouřilo, že v dokumentu se píše o navrhovaném prodloužení koncipientské praxe ze tří na pět let, zpřísnění advokátských zkoušek a omezení počtu koncipientů u každého člena komory na tři.

Vidí za tím ekonomický zájem starších zkušených advokátů, kteří údajně nechtějí rozšiřovat konkurenci v oboru. Koncipienti jsou prý navíc i levnou pracovní silou, protože v rámci praxe pobírají velmi nízkou mzdu.

Jejich postoje přitom podporují i někteří právníci, a dokonce i sami členové komory. "Česká advokátní komora prosazuje prodloužení koncipientské praxe ze tří na pět let. Advokáti takovou změnu odůvodňují snahou o zvýšení kvality advokátů. Mezi řádky však lze jasně vyčíst, že tím pravým motivem je strach z nové konkurence a obava o své zisky," napsal například na blogu týdeníku Respekt právník a mediátor Petr Němec.

Advokacie jako dědičné řemeslo?

Zakladatel odborného blogu Jiné právo Michal Bobek nazval ve svém článku plánovaný krok "kartelizací". Upozorňuje přitom, že advokáty by se v budoucnu mohli stávat jen děti bohatých lidí a advokátů. A šlo by tedy o dědičné řemeslo.

Na to poukazuje i studentka čtvrtého ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Eliška Hodysová. "Advokacie se stane odvětvím, které se bude kvůli průměrným koncipientským platům předávat z generace na generaci," tvrdí Hodysová.

Zároveň upozorňuje i na problémy žen. "Kariéra v advokacii by znamenala možnost mít první dítě ve třiceti letech. Koncipientská praxe je totiž tak náročná, že skloubit ji s rodinou je prakticky nemožné," dodává studentka.

Komora: Od nás nic nešlo

Advokátní komora však ústy své mluvčí Ivy Chaloupkové důrazně odmítla, že by návrh zákona vzešel právě od ní. "My jsme žádný návrh novely zákona o advokacii nepřipravili a nikam neposílali," řekla Chaloupková serveru IHNED.cz.

Zároveň ale přiznala, že se v komoře dlouhodobě diskutuje například právě o prodloužení koncipientské praxe o dva roky. A důvody jsou prakticky totožné, jak je popsali ve svých příspěvcích odborní bloggeři Petr Němec a Michal Bobek.

"Přemýšlíme, co dělat se zhoršující se připraveností mladých advokátů či advokátních koncipientů u advokátních zkoušek. Je to stav, který trvá posledních několik let. Potvrzují to i statistiky, dříve u zkoušek neuspěla pětina, nyní jde o třicet procent," uvedla Iva Chaloupková a vyjmenovala důvody, které vidí za horší kvalitou právních služeb mladých advokátů. "Právní džungle, přibývá evropských předpisů a školitelé se podle všeho nevěnují přípravě tak, jak by měli. Nám jde zejména o to, aby klient dostal od advokáta kvalitní služby," dodala Chaloupková.

Kde se vzal dokument popisující novelu zákona, však Chaloupková vysvětlit nedokázala. "My jsme ho nikomu neposkytovali. Ani jsem ho neměla v ruce," řekla jen.

A možnost, že někdo jen prostě zhmotnil na papír obsah debat vedené na půdě ČAK? "To samozřejmě nemohu vyloučit," podotkla Chaloupková.

Uvedla také, že komora o svých diskusích a hledání cest, jak zvýšit erudici budoucích advokátů, informovala ministerstvo spravedlnosti.

Ministerstvo: Od nás to také není

Jeho mluvčí Petra Hrubá uvedla, že informace na ministerstvu skutečně mají a nebrání se diskusi. Dodala však, že u nich žádný návrh zákona nevznikl.

"Ministerstvo spravedlnosti žádný takový návrh nepřipravuje," uvedla Hrubá s tím, že ČAK dlouhodobě upozorňuje na potřebu zkvalitnění čekatelské praxe advokátní koncipientů a řešení vztahu doby praxe a uznatelnosti zkoušek mezi jednotlivými právními profesemi soudce, advokáta, státního zástupce, notáře a soudního exekutora.

"Nebráníme se vedení debaty na toto téma, a to zejména ve vztahu k požadavkům na délku a charakter předchozí praxe pro kandidáty na funkci soudce," dodala Hrubá.

Wagnerová: Chtějí zpřísnit zkoušky, advokátů je moc

Hlasy o tom, že se v advokátní komoře hovoří o prodloužení koncipientské praxe na pět let, potvrdila serveru IHNED.cz i čerstvá senátorka a bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová, která je zároveň členkou zkušební komise při advokátních zkouškách.

"Slyšela jsem takové úvahy," uvedla Wagnerová. Důvod je podle ní jasný: "Aby se co nejvíce zpřísnil vstup do povolání advokáta, protože advokátů je moc."

Wagnerová přitom s prodlužováním koncipientské praxe ze tří na pět let nesouhlasí. "Pět let je podle mě dlouhá doba," tvrdí respektovaná právnička.

A souhlasí s ní i další ženské právnické eso – Vladimíra Glatzová. "Tříletá doba koncipienta je adekvátní, osobně bych ji ponechala," tvrdí Glatzová. "Kdo se nepřipraví za tři roky, nepřipraví se ani za pět let," dodává.

Dál však údajný únik informací z České advokátní komory odmítá komentovat. Je totiž členkou vedení komory – sedí v jejím představenstvu.

Obava ze Slováků

Pokud by se novelu podařilo protlačit legislativním procesem, šlo by v rámci Evropské unie o rekord. Pětiletou praxi musejí vykonávat jen Rakušané a nově i Slováci.

U východních sousedů však nový zákon vzbudil velký rozruch v odborných kruzích a Národní radou ho protlačila tamní silná právnická lobby.

Pro českou komoru advokátů to je však další argument. Tvrdí totiž, že z preventivních důvodů by se k podobnému kroku by se mělo sáhnout i v Česku. To proto, aby mladí Slováci ještě více nezahustili přesycený tuzemský trh.