Skoro třetina dětí, které nastupují do nemocnice, trpí podvýživou. Malí pacienti sice netrpí hlady, nicméně při nemoci potřebuje jejich tělo až dvakrát tolik živin než obvykle.

Výsledky přinesl průzkum firmy Nutricia, který dělala společně s Českou pediatrickou společností při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Ohroženy jsou podle ní hlavně dětští pacienti s nemocemi dýchací nebo trávicí soustavy a nedostatečný energetický příjem prodlužuje jejich rekonvalescenci.

"Třicet procent dětí ve věku rok až 19 let je v riziku podvýživy při přijetí k hospitalizaci," konstatoval Jiří Bronský z Fakultní nemocnice Motol. Až 28 procentům pacientů podle něj hrozí střední riziko a dvěma procentům dokonce vysoké riziko. Průzkumu se letos na jaře zúčastnilo na tři tisíce dětí a 35 nemocnic z celé České republiky.

Přitom až polovina dětí ohrožených podvýživou, trpěla některou z diagnóz, u kterých je toto riziko známé. Jde převážně o nemoci trávicí a dýchací soustavy, infekční a neurologická onemocnění a nádory. U více než třetiny dětí ohrožených podvýživou byl problém v tom, že zvýšený přísun živin potřebovaly kvůli zvracení nebo průjmu.

Nedostatečná výživa neznamená hlad

"Nedostatečná výživa dětí se velmi často ztotožňuje s problémem hladu. To je však velmi zavádějící, protože nedostatečně živené může být jakékoliv dítě v moderní společnosti, a to včetně obézních dětí. Obrovské riziko u těchto dětí spočívá v tom, že při nemoci dětské tělo potřebuje až dvojnásobný energetický příděl, a pokud jej nedostane, může to mít negativní dopad na délku léčby, hospitalizace i rekonvalescence," upozornil Oldřich Pozler z Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Nemocnice by podle odborníků měly do základní péče o dětské pacienty zařadit i posouzení nutričního rizika. Rodiče by se také měli více ptát lékařů na vhodnou výživu v době nemoci a při doléčování.

V souvislosti se zdravotními riziky dětí se více než o podvýživě mluví o nadváze. Nadváhou nebo obezitou trpí pětina chlapců a desetina dívek. Jen dvě procenta dětské obezity přitom způsobuje nemoc. Většina dětí má problém s kily navíc hlavně proto, že nadváhou trpí také jejich rodiče.