Výuka na Fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze bude od září o něco zábavnější. A také užitečnější. Škola ve spolupráci s technologickou firmou IBM otevře na své půdě centrum, kde se studenti naučí, jak to chodí v praxi.

Budou vyhledávat nová IT řešení pro byznys, například testovat nástroje pro chytřejší obchodování nebo využívání sociálních sítí. V novém centru budou působit týmy namíchané ze studentů, učitelů a lidí z IBM.

Jeden smíšený tým utvoří deset až patnáct lidí, kteří vždy dostanou k vyřešení jeden konkrétní projekt. "Zakázka" může trvat od jednoho semestru po dva až tři roky - to v případě doktorandů, kteří si bádáním v centru zpestří celé studium. Díky nabytým znalostem pak snáze nastartují kariéru v IT nebo výzkumu.

Fakulta informatiky VŠE s IBM spolupracovala už v minulosti, ale spíše na jednorázových projektech. Nyní zakládané centrum poběží tak, že jakmile jeden projekt skončí, hned začne zase nový.

"Řekli jsme si, že tomu dáme větší rámec, aby znalosti, které během práce na projektech vznikají, přetrvávaly i do budoucna, a to jak u nás, tak u IBM," vysvětluje Ota Novotný z VŠE, který má centrum na starosti.

Výhoda pro obě strany

Navázaná spolupráce bude výhodná i pro IBM, a to nejen v tom, že si bude moci lépe vybírat potenciální šikovné zaměstnance, kteří se dobře vyznají v jejich byznyse.

"Hlavním vkladem ze strany IBM je poskytnutí technologií a času zaměstnanců, kteří budou se studenty pracovat. Na druhou stranu očekáváme zajímavé nápady, které našim lidem pomohou v každodenní praxi," říká Jan Louda, manažer projektů a vztahů s univerzitami v IBM.

Spolupráce mezi školami a firmami není v Česku proti zahraničí stále moc rozšířená. Obě strany si však začínají velmi dobře uvědomovat, že vedle sebe nemohou fungovat izolovaně.

Firmy si dlouhodobě stěžují, že ze škol vycházejí nedostatečně připravení absolventi. Fakulty zase tvrdí, že podniky nejsou ochotny investovat do užší spolupráce a že jednorázové povrchní stáže jsou k ničemu.

"Předsudků na obou stranách je stále dost," hodnotí viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Každodenní realita ale podle něj firmy i školy nutí k tomu, aby svůj přístup změnily.

"Například školy si začínají uvědomovat, že bojují i o své místo na slunci. Studenti si totiž budou školu vybírat stále více i podle toho, jakou uplatnitelnost jim zajistí na trhu práce," říká Špicar.

Firmy zase musejí pochopit, že bez jejich většího zapojení do přímé výuky to nepůjde.

Soukromé studium na veřejné škole

Tuto věc si už připustila například finančně-poradenská společnost Partners, která loni ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně otevřela dokonce celý nový studijní obor - Finance a investiční management, který od letošního září poběží i v denní formě studia.

Jak spolupráce probíhala? Mendelova univerzita zajistila vyřízení státní akreditace a dodala kmenové učitele. Společnost Partners zase oslovila další finanční a pojišťovnické firmy, například UniCredit Bank, Aegon, Pioneer Investment nebo Axu. I ty se podílejí na výuce.

"Některé předměty, například Finanční plánování, jsou zajišťovány pouze lidmi z praxe," říká Lada Kičmerová, ředitelka marketingu Partners.

Odborníci z firem jezdí na školu nejen přednášet a vést studentské semináře, ale také vytvářejí studijní materiály nebo konzultují diplomové práce. Zadarmo to však není. Partners dává do "svého" oboru několik stovek tisíc korun ročně.

"Tyto peníze jsou účelově vázány na rozvoj oboru, tedy například na nákup potřebné literatury pro studenty nebo přístup do prestižních prakticky orientovaných databází v oblasti financí," upřesňuje Kičmerová.

Zájem uchazečů je značný - do nového ročníku se jich hlásily tři stovky, přijímacím zkouškám vyhovělo šedesát.

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity si spolupráci s Partners pochvaluje. Líbí se jí, že se proti jiným ekonomicky zaměřeným školám odlišuje. Studenti mají zase jistotu, že nestudovali zbytečně.

"Všichni mají povinnou šestitýdenní praxi v jedné ze zapojených firem a tyto firmy se zavázaly, že studentům nabídnou kvalifikované pozice, žádnou pomocnou administrativu," říká mluvčí Provozně ekonomické fakulty Jiří Urbánek.

Zmíněné finanční firmy získaly díky oboru také "stálou líheň" dobrých absolventů - připravených v podstatě na míru jejich potřebám.

Něco podobného si chce zajistit také společnost Seznam.cz, která nyní vyjednává s Fakultou elektrotechnickou na ČVUT v Praze, aby zde od letního semestru 2013 vznikl nový odborný předmět, který by vedli převážně odborníci ze Seznamu.

"Bavíme se o kurzu, který by se týkal moderních trendů především v mobilních zařízeních. Podobnou spolupráci se budeme snažit rozjet i jinde," říká Martin Bobek, vedoucí vývoje Seznam.cz.

Odborníci z této firmy chodí už šest let občas přednášet na různé informatické fakulty v Praze, Brně a Plzni. Studentům představují praktické problémy, se kterými se denně potýkají, seznamují je s detaily své práce a novými trendy.

Podle Bobka je to nutné, protože univerzity zůstávají stále hlavně teoreticky zaměřené a s IT juniory těsně po škole má firma spoustu práce. "Například programátor pro nás začíná být produktivní až po šesti měsících ve firmě," říká Bobek.

Jak se stát energetikem - virtuálně

Pokud se firma vrhne do společného výukového projektu s univerzitou, měla by být spolupráce co nejkonkrétnější a promyšlená. Při zaměření na základní nebo střední školy jde především o vzbuzení zájmu mladých lidí o nějaké odvětví.

Touto cestou teď půjde ČEZ. V září spouští projekt zaměřený na studenty středních škol - virtuální brigádu. Žáci se přes Facebook přihlásí a projdou virtuálním výběrovým řízením.

Na základě toho je firma - opět virtuálně - rozřadí do některého z provozů, například do výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Student pak bude měsíc e-mailem dostávat "pracovní" úkoly, například různé výpočty, které vycházejí z reálné praxe. Třem nejlepším pak ČEZ nabídne letní placenou brigádu na míru jejich schopnostem a zájmu.

"Je to hlavně imageová záležitost. Děti chodí na průmyslovky jako na školy druhé volby, když se nedostaly na gymnázium. Potom z toho mají komplexy. Chceme jim sdělit, že ten, kdo studuje průmyslovku, je nejen velice chytrý, ale také má šanci na velmi dobré uplatnění," říká mluvčí ČEZ Lucie Ehrlichová.