Navzdory protestům levicové opozice nebo odborů prosadil ve středu dopoledne koaliční tábor ve sněmovně možnost důchodového spoření v soukromých fondech.

Nový systém funguje tak, že si lidé budou moci z 28 procent hrubé mzdy převádět na individuální účet u soukromých penzijních společností tři procentní body. Podmínkou je, že přidají další dvě procenta ze svého.

Účast v tomto novém způsobu spoření bude dobrovolná. Ale nebude ji možné zrušit. Do takzvaného druhého pilíře bude moct vstoupit každý, komu je maximálně 35 let. Ti starší budou mít možnost jen do 30. června 2013. Současných důchodců se druhý pilíř netýká.

Nárok na dávky vzniká s nástupem do důchodu. Bude možné nechat si vyplácet doživotní důchod, doživotní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu tří let nebo důchod na 20 let.

Penzijní společnosti počítají s tím, že většina lidí vsadí na jistotu a nechá si vyplácet důchod na dobu dvaceti let. Je to totiž průměrná doba pobytu v důchodu.

"Výhoda vyplacení celého účtu je vyvážena nevýhodou, že ve velmi vysokém věku po 20 letech dojde k ukončení výplaty," upozorňuje ministerstvo na svém webu na možné riziko.

Jaké druhy spoření druhý pilíř nabízí?

Co se týče způsobu spoření, může si každý vybrat ze čtyř typů důchodových fondů. Každý z nich má pevně danou strategii a různou míru rizika – a tomu odpovídající možnost získat vyšší, anebo menší výnosy.

Jde o důchodový fond státních dluhopisů, konzervativní důchodový fond, vyvážený a dynamický důchodový fond. Peníze bude také možné rozložit do všech čtyř typů fondů. Mezi fondy stejné penzijní společnosti bude možné přecházet, lze změnit i penzijní společnost.

Co když zemřu, aniž bych od společnosti vyčerpal celou naspořenou částku?

V tom případě bude nevyplacená čátka součástí dědictví, a to i když vyplácení ještě nezačalo.

Bude mít spoření v rámci druhého důchodového pilíře vliv na normální důchod od státu?

Státní důchod se částečně sníží, protože v rámci prvního pilíře budeme odevzdávat už jen 25 procent platu. Penzijní fond ale úspory zhodnotí, takže výsledný důchod by měl být vyšší. 

Kdo bude můj účet spravovat?

Penzijní společnosti, které vzniknou především transformací současných penzijních fondů. Budou nabízet i doplňkové penzijní spoření, tedy stávající důchodové připojištění.

Kolik společnosti za vedení účtu zaplatím?

Zákonem je omezen poplatek za správu fondům. Přesně definuje maximální platby podle jednotlivých typů fondů. Platí, že čím rizikovější fond, tím vyšší poplatek.

Není vyloučeno, že některé společnosti budou lákat na nižší poplatky. Konkrétně jde o 0,3–0,6 procenta z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu.

Hrozí, že penzijní společnost zkrachuje a já své peníze nedostanu?

Takové riziko není, majetek penzijní společnosti bude oddělen od majetku účastníka fondu. Jeho peníze tak nemohou být použity na jiný účel než na jeho penzi.

Budu si moci peníze ze druhého pilíře vybrat najednou v hotovosti?

Na rozdíl od současného penzijního připojištění i od nového penzijního spoření se státní podporou nebude něco takového možné. Buď si bude klient moci vybrat doživotní vyplácení důchodu, nebo mu bude důchod vyplácen dvacet let.