Za pochybení při sanaci lagun po bývalé chemičce Ostramo v Ostravě má Geosan Group zaplatit pokutu 5,5 milionu korun. Rozhodlo o tom ministerstvo životního prostředí (MŽP).

"Společnost porušila integrované povolení, když při loňském úniku nadměrného množství oxidu siřičitého do ovzduší nezastavila práce na zvápňování laguny. Proti rozhodnutí se nelze dále odvolat," řekl mluvčí Ministerstva životního prostředí Matyáš Vitík.

Česká inspekce životní prostředí (ČIŽP) v únoru udělila společnosti Geosan Group pokuty v celkové výši šest milionů korun. Společnost se však proti nim odvolala. Pokutu dostala mimo jiné i za to, že při odtěžování kalů překročila denní kapacitu zařízení a provozovatel navíc toto plánované navýšení kapacity neohlásil krajskému úřadu.

Tuto část pokuty ve výši 500 tisíc korun však MŽP, které je odvolacím správním orgánem, zrušilo a vrátilo ji k novému projednání na ČIŽP.

"Ministerstvo dospělo k závěru, že uložení správní sankce za potenciální delikt nelze pro jeho nedostatečnou a nejednoznačnou skutkovou kvalifikaci akceptovat a je nezbytné tento výrok zrušit a věc v příslušné části vrátit k novému projednání," vysvětlil Vitík.

Laguny po bývalé chemičce Ostramo, která byla v provozu celé minulé století, jsou jednou z největších ekologických zátěží v Česku. Sanaci lagun provádí pro státní podnik Diamo sdružení firem Čistá Ostrava. Vedoucí firmou sdružení je Geosan Group.