Navrhovaná úprava mění způsob stanovení výše náhrady za vyvlastnění. Zatímco dosud měl vyvlastňovaný jistotu, že získá náhradu nejméně 420 korun za čtvereční metr, nově by mělo být možné stanovit výši náhrady podle skutečného stavu pozemku v době jeho ocenění pro vyvlastnění.

"Soukromé vlastnictví není v České republice respektováno," rozčiluje se Michal Pospíšil, předseda Sdružení vlastníků pozemků (SVP). Jak sám řekl, pokud zákon projde, bude mít vážné pochybnosti, zda je česká vláda opravdu pravicová. "Rozhodně to není ve prospěch vlastníků. Budou se moci bránit velmi obtížně, pokud vůbec," říká předseda SVP. Podle něj mohou vlastníci nanejvýš vyjednat lepší cenu za pozemek.

Je to snažší řešení, pochvaluje si ŘSD

"Ministerstvo dopravy (MD) se primárně snaží dohodnout," říká mluvčí úřadu Martin Novák. Majitelé půdy tak mají naději, že původní navržená výše náhrady nebude konečná. Ale v případě, že požadavky vlastníka budou neúměrné, ho bude se vší pravděpodobností čekat vyvlastnění i přes případné protesty. "Je to pro nás snažší, urychlí to celý proces," souhlasí Novák se zákonem Ředitelství silnic a dálnic.

Přijetí novely zákona umožní vyhnout se případům, kdy se stát nemohl dlouhou dobu dohodnout se soukromými vlastníky. Například při stavbě dálnice D11. Farmářka Ludmila Havránková odmítala 17 let prodat své pozemky a blokovala tak dostavbu D11 u Hradce Králové.

Zlom v D11. Majitelka po 17 letech dá státu potřebný kus pozemku ke stavbě silnice - čtěte ZDE

Před vyvlastněním bude investor moci navrhnout vlastníkovi pozemku cenu až o 100 procent vyšší proti jeho aktuální hodnotě.

Majitelé půdy se bojí Bártova zákona a rychlejšího vyvlastňování pozemků pro dálnice - čtěte ZDE 

Stát chce znárodňovat opuštěné budovy. Umožní to věta nového občanského zákoníku - čtěte ZDE

Návrh novely zákona kromě toho odděluje vyvlastnění a stanovení náhrady. To má zamezit průtahům při dopravní výstavbě. Pokud se tedy jedna ze stran odvolá proti výši náhrady určené soudem, na samotné vyvlastnění a zahájení stavby to nebude mít vliv.

Návrh nyní putuje do Poslanecké sněmovny.