Návrh nového zákona o provozování sázkových her řeší nově zpoplatnění jejich provozovatelů, když dosavadní poplatky a odvody nahradí daní ze sázkových her. Vláda bude o návrhu ministerstva financí jednat ve středu. Sázkové a herní společnosti s většinou návrhů nesouhlasí a poukazují na časté právní změny v odvětví.

MF navrhuje 20procentní sazbu daně u jednotlivých sázkových her z částky, o kterou úhrn všech vkladů v jednotlivých sázkových hrách převyšuje úhrn vyplacených výher.

V případě her provozovaných prostřednictvím technických herních zařízení obsluhovaných přímo účastníkem hry bude navíc z jednotlivého technického zařízení hrazena částka 55 Kč denně.

Peníze do rozpočtů

Daň ze sázkových her bude příjmem státního rozpočtu a rozpočtu obcí. U sázkových her provozovaných na technických herních zařízeních obsluhovaných přímo účastníkem hry, půjde do rozpočtu obcí 80 procent odvedené daně, v případě ostatních sázkových her 30 procent.

Návrh dělí sázkové hry na povolované a ohlašované. K povolovaným má náležet většina druhů loterií a jiných podobných her, včetně turnajů v karetních hrách.

Nově se zavádí široká kategorie takzvaných her provozovaných prostřednictvím technických herních zařízení obsluhovaných přímo účastníkem sázkové hry. Ta zahrnuje všechny sázkové hry provozované na technických herních zařízeních, které se dnes vyskytují na trhu.

K provozování povolovaných her bude zapotřebí absolvovat úspěšně dvě povolovací řízení. Půjde o základní povolení, které bude mít celostátní platnost pro konkrétní druh hry a bude vydáváno na tři roky. Druhé povolení bude k umístění hry, jehož platnost bude omezena na konkrétní herní prostor.

Ohlašované hry, tedy spotřebitelské sázkové hry a tomboly, u nichž úhrnná výše výher činí více než 100.000 Kč, budou spadat pod režim ohlašování Specializovanému finančnímu úřadu.

Zahraniční firmy tu mají mít sídlo. S on-line je ale problém

Obce budou oprávněny regulovat na svém území obecně závaznými vyhláškami hry provozované prostřednictvím technických herních zařízení obsluhovaných přímo účastníkem hry, kasinové hry, hru bingo a tzv. turnaje v karetních hrách malého rozsahu.

Nový zákon umožní zahraniční majetkovou účast u všech druhů sázkových her. V tomto směru se nová právní úprava podle MF přibližuje základním principům a zásadám evropského práva. Zákon nicméně nadále trvá na sídle provozovatele v ČR.

Vláda před měsícem jednání o návrhu zákona přerušila, protože bylo nutné zpracovat analýzy a posudky, zda je legislativa v souladu s evropským právem. Legislativní rada vlády doporučila návrh neschválit, protože prý odporuje evropskému právu. Hlavním problémem jsou požadavky na on-line sázkové kanceláře, které by měly vydat akcie na jméno, mít sídlo v ČR a zřídit kamennou pobočku, kde by se sázkaři povinně registrovali.