Situace v českém soudnictví podle veřejného ochránce práv Pavla Varvařovského ohrožuje právo na spravedlivý proces. Soudy podle něj rozhodují pomalu, a to hlavně v civilních, opatrovnických, exekučních a insolvenčních řízeních. Problémem ani tak není nedostatek soudců, ale jejich nerovnoměrné rozložení.

Negativní dopad má i dlouhodobě nízký počet zapisovatelek, vyšších soudních úředníků a asistentů, řekl ve středu Varvařovský.

Škrty v posledních dvou letech dopadly podle ombudsmana nejvíc právě na administrativní sílu. "Stát sice možná ušetřil na platech, ale tyto peníze následně musí vyplácet na odškodněních za průtahy," uvedl ochránce. To znova zatěžuje soudy, protože lidé se odškodnění v případě odmítnutí na ministerstvu spravedlnosti domáhají opět u soudů.

Za rok průtahů může odškodnění činit 10 000 až 20 000 korun podle případu. Záleží na jeho složitosti i aktivitě účastníků. Stát takto ročně vyplatí 40 milionů korun.

Podle Varvařovského selhávají i nápravné mechanismy. Lidé si sice mohou na průtahy stěžovat předsedovi soudu a dávat mu různé návrhy, například aby dal lhůtu k určitému úkonu, ale tím se napraví jen zvlášť křiklavé nedostatky. V praxi to navíc znamená, že takový případ dostane u soudu přednost na úkor jiných, které se tím dostávají do průtahů. Podle ombudsmana je takový postup neústavní a neetický.

V řízení soudního systému našel ombudsman i zásadní manažerské chyby. Podle něj například neexistuje dokument, který by vyhodnocoval, jak jsou jednotlivé soudy zatíženy novými případy a jak starými věcmi, a rozděloval počty soudců pro jednotlivé soudy podle toho.

Systém také pokulhává v tak běžných situacích, jako jsou odchody soudců na mateřskou a rodičovskou dovolenou. Stát předsedovi soudu neumožní, aby si za soudce pečujícího o dítě našel náhradu. "Po tuto dobu je soud paralyzován a rozhoduje pomaleji," řekl za Kancelář veřejného ochránce práv Petr Polák.

Související