Počet obyvatel ČR se loni snížil o 28 567 na 10,504 milionu. Výrazně ubylo narozených dětí. V roce 2010 naopak lidí meziročně přibylo o 26 000. Naposledy byl celkový přírůstek záporný v roce 2002, od roku 2003 pak až do loňska množství obyvatel v Česku nepřetržitě stoupalo. Vyplývá to z nejnovějších demografických údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). V loňském roce přirozenou měrou přibylo 1800 osob, což však bylo o 8500 méně než o rok dříve. Počet přistěhovalých byl vyšší než počet vystěhovalých o 16 900.

V roce 2011 se narodilo celkem asi 108 700 dětí, o 8500 méně než v roce 2010. Počty narozených dětí vytrvale klesají již od roku 2008, kdy vrcholila vlna zvýšené porodnosti. Pokles v roce 2011 byl ovšem výrazně vyšší než za předchozí dva roky dohromady. Předběžné údaje ukazují i poměrně významný pokles úhrnné plodnosti, tedy průměrného počtu dětí narozených jedné ženě. V letech 2009 a 2010 se pohyboval na hodnotě 1,49 dítěte na jednu ženu, zatímco loni činila úhrnná plodnost 1,42.

V loňském roce zemřelo v ČR 106 800 lidí, tedy stejně jako o rok dříve. Přirozený přírůstek tedy podle ČSÚ činil jen zhruba 1800 obyvatel. Přírůstek zahraniční migrací byl téměř desetkrát vyšší než přirozený. Obyvatel ČR jím přibylo podle údajů ministerstva vnitra téměř 16 900, o 1200 více než v roce 2010. Migrace tak tvořila 90 procent celkového přírůstku obyvatel Česka v roce 2011. Do České republiky se loni přistěhovalo dohromady 22 600 osob. Nejčetněji byli mezi imigranty zastoupeni občané Slovenska, Ruska a Ukrajiny. Vystěhovalo se 5700 lidí.

Počet obyvatel ČR se loni snížil o 28.567 na 10,504 milionu.
Související