Dvanáct příkladů z matematiky řešili žáci 5. tříd, kteří se v úterý ráno zapojili do plošného testování znalostí. Testy dělali na školních počítačích, výsledky se automaticky vyhodnotily a děti se je hned dozvěděly.

Projekt, který má na starosti Česká školní inspekce, má během dvou dnů zjistit především technickou náročnost. Generální zkoušky jsou naplánovány ještě na rok 2012 a 2013, naostro by se mělo plošné testování rozjet v roce 2014.

Cílem je ověřit úroveň znalostí žáků v jednotlivých předmětech, zvládnout by je měl podle ministerstva školství i čtyřkař.

Chcete vědět, na co děti odpovídaly? Nabízíme část jednoho testu i se správnými odpověďmi

Matematika pro 5. třídy

Přečtěte si otázku a označte správnou odpověď

1. Jaký je výsledek výpočtu 16 – 8 : 4 = ?

14
10
8
6
2

2. Které číslo patří do rámečku, aby rovnost platila? 6 + □ = 11

2
4
5
8
17

3. Na která čísla na číselné ose ukazují písmena A a B?

A = 7; B = 15
A = 8; B = 17
A = 7; B = 16
A = 8; B = 16
A = 6; B = 15

4. Které z následujících tvrzení platí?

Číslo 23 549 zaokrouhlené na stovky má hodnotu 23 550.
Číslo 683 zaokrouhlené na stovky má hodnotu 600.
Číslo 7 839 zaokrouhlené na stovky má hodnotu 7 900.
Číslo 12 981 zaokrouhlené na stovky má hodnotu 13 000.
Číslo 949 zaokrouhlené na stovky má hodnotu 1 000.

5. Jakou celkovou hmotnost bude mít těsto, do kterého maminka dala 550 g mouky, 2 vejce (každé vejce váží 145 g), 330 ml mléka (1 ml mléka váží 1 g) a 45 g prášku do pečiva?

1 115 g
1 170 g
1 205 g
1 210 g
1 215 g

6. Kolik dětí si může rozdělit 564 bonbonů tak, aby každé z nich dostalo právě 12 bonbonů a žádný bonbon nezbyl ani nechyběl?

46
47
48
49
50

7. Zmrzlinář měl ráno 150 kopečků zmrzliny. Cena každého kopečku je 8 Kč. Večer zmrzlináři zůstalo 30 neprodaných kopečků zmrzliny. Kolik utržil zmrzlinář ten den za zmrzlinu?

240 Kč
600 Kč
960 Kč
1 040 Kč
1 200 Kč

8. Jak se nazývá geometrický útvar, který má 4 vrcholy, sousední strany jsou na sebe kolmé a různě dlouhé?

čtverec
obdélník
trojúhelník
krychle
kvádr

 

9. Na obrázku ve čtvercové síti jsou zakresleny 4 geometrické útvary. Kolik z nich je osově souměrných?

4
3
2
1
žádný

10. Která z následujících úseček je nejdelší?

|AB| = 2 cm 37 mm
|CD| = 59 mm
EF| = 3 cm 30 mm
GH| = 4 cm 15 mm
|IJ| = 2 cm 38 mm


 

ZKONTROLOVAT

Pozn.: Správné odpovědi se po zkontrolování podbarví zeleně.

Další testy:

Příloha ke stažení: cestinaprodevataky.doc

Příloha ke stažení: Anglictinapropataky.doc

Příloha ke stažení: cestinaprodevataky.doc

Příloha ke stažení: Anglictinapropataky.doc