Soubor opatření, která se týkají například vyplácení nemocenské, rodičovského a sociálního příspěvku či příspěvku na péči schválila v pátek před polednem sněmovna. Je téměř totožný s balíčkem přijatým loni ve stavu legislativní nouze.

Kvůli formě schválení ale Ústavní soud na návrh opozice platnost přijatých opatření zrušil ke konci letošního roku. Vláda proto balíček předložila znovu, aby úsporná opatření mohla platit nadále. Stát díky nim ročně ušetří asi 23,5 miliardy korun.

Přehled změn:

1. Zachování nemocenské ve výši 60 procent denního vyměřovacího základu po celou dobu nemoci. Dříve se procento zvyšovalo po 30. dni nemoci na 66 procent, po 60. dni na 72 procent.

- očekávaná úspora 2,3 miliardy Kč


2. Stát bude nemocenskou proplácet až od 22. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti. Zaměstnavatelé tak budou dál proplácet oproti současnosti o týden navíc.

- očekávaná úspora 1,8 miliardy Kč


3. Sazba pojistného na sociální zabezpečení bude pro zaměstnavatele zachována na 25 procentech, nebude snížena na 24,1 procenta.

- očekávaný příjem do rozpočtu 9,2 miliardy Kč


4. Zaměstnavatelé si nadále nebudou moci odečíst polovinu náhrady mzdy poskytnuté za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény od pojistného na sociální zabezpečení, které má zaměstnavatel odvádět.

- očekávaná úspora není uvedena


5. Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) si může určit vyšší měsíční základ pro odvod pojistného na nemocenské pojištění, než odpovídá jejím příjmům, jestliže si určí měsíční vyměřovací základ pro placení záloh na pojistné na důchodové pojištění minimálně ve stejné výši nebo vyšší.

- očekávaná úspora 1,05 miliardy Kč


6. Zaměstnavatelé do 25 zaměstnanců se budou moci přihlásit do zvláštního systému placení pojistného na nemocenské pojištění se sazbou pojistného o jeden procentní bod vyšší, zvýší se tedy z 2,3 procenta na 3,3 procenta. Díky tomu si budou moci odečíst z pojistného polovinu z náhrady mzdy vyplácené za dočasné pracovní neschopnosti.

- očekávaná úspora je přibližně ve výši očekávaných výdajů 80 až 170 milionů Kč


7. Omezení výplaty sociálního příplatku pro rodiny, kde alespoň jeden její člen má dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Opatření se projeví v systému dávek hmotné nouze

- očekávaná úspora 1,3 miliardy Kč


8. Snížení celkové vyplacené částky u čtyřleté varianty rodičovského příspěvku.

- očekávaná úspora jedna miliarda Kč


9. Porodné se bude dál vyplácet pouze za první narozené dítě výhradně těm rodinám, jejichž příjem nepřesáhne 2,4násobek životního minima.

- očekávaná úspora 1,3 miliardy Kč.


10. Přibude důvodů, ze kterých je možné agentuře či úřadu práce odejmout povolení ke zprostředkování zaměstnání.

- očekávaná úspora není uvedena


11. Lidé registrovaní na úřadu práce nebudou moci pobírat dávky a současně pracovat, jak je tomu nyní ve vybraných případech.

- očekávaná úspora 820 milionů Kč


12. Lidé, kteří odejdou ze zaměstnání po dohodě se zaměstnavatelem či na vlastní žádost, budou mít nárok pouze na nižší podporu v nezaměstnanosti, ve výši 45 procent průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

- očekávaná úspora není uvedena


13. OSVČ bude mít nárok na překlenovací příspěvek, pokud už nebude registrována jako uchazeč o zaměstnání.

- očekávané výdaje 100 milionů Kč


14. Podpora v nezaměstnanosti se bude vyplácet až po uplynutí doby, která odpovídá vyplacenému odstupnému nebo odchodnému. Za nevyplacené odstupné či odchodné bude stát vyplácet kompenzaci.

- očekávaná úspora není uvedena


15. Příspěvek na péči se v prvním stupni sníží ze současných 2000 na 800 korun měsíčně.

- očekávaná úspora 1,67 miliardy korun.

Stát bude například nadále vyplácet nemocenskou dávku až od 22. dne pracovní neschopnosti, porodné dostanou rodiče jen za první dítě a ještě v případě, pokud jejich příjem nepřesáhne 2,4 násobek životního minima.

Kompenzace za odstupné

Jediným zmírněním oproti dosavadním škrtům má být kompenzace za nevyplacené odstupné, odchodné nebo odbytné, a to ve výši 65 procent průměrného měsíčního čistého výdělku. Podle současných pravidel nemají nezaměstnaní první tři měsíce nárok na podporu, pokud jim podle zákona mělo být vyplaceno odstupné.

V praxi se však stává, že zaměstnavatelé odstupné nevyplatí a lidé zůstávají po tuto dobu bez peněz. Změnu prosazoval i ombudsman Pavel Varvařovský, který současnou praxi označil za nemravnou.

Propuštění lidé by ovšem podle návrhu Gabriely Peckové (TOP 09) měli nadále nárok na podporu až poté, co jim přestane být vyplácena kompenzace za nevyplacené odchodné

Koalice z vládní předlohy na návrh Peckové odstranila pasáž, podle níž měl být příplatek rodičům pečujícím o zdravotně postižené dítě vypočítáván podle loňských pravidel. Pecková to zdůvodnila tím, že příplatek bude v rámci novely o pomoci v hmotné nouzi převeden od příštího roku do příspěvku na péči.


, že stát bude nadále vyplácet nemocenskou až od 22. dne pracovní neschopnosti nebo že porodné bude jen za první dítě a pouze pro rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/vlada-protlacila-socialni-skrty-nizsi-nemocenskou-ci-omezeni-porodneho-1oj-/domaci.aspx?c=A110902_103348_domaci_kop

ČSSD s transparenty

Sociální demokraté, kteří do sněmovny dorazili s transparenty, změny připravené kabinetem Petra Nečase kritizují. Předseda opoziční ČSSD Bohuslav Sobotka slíbil, že až bude u moci, upraví je.

Premiér a předseda ODS Petr Nečas (ODS) hned na to sociální demokraty obvinil z programu věčného zadlužování a připomínal 13. důchody a zvyšování sociálních dávek.

Sobotka pokládá vládní reformy za experiment za obyvatelích, povedou podle něho k polarizaci společnosti. "Ženete řadu lidí do sociální situace, kde ti lidé pro sebe nevidí žádné východisko, žádnou naději," řekl. Reformy podle šéfa ČSSD nepovedou ke stabilizaci veřejných rozpočtů, ale ke zpomalení hospodářského růstu.