Český prezident Václav Klaus varoval před současnými novými a zdánlivě méně nebezpečnými ideologiemi, které se podle něj snaží omezovat a blokovat svobodu lidí, jako v minulosti činil komunistický režim. Některé přicházející ideologie podle Klause zatím ještě neohrožují fyzickou stránku lidských životů, ale už příliš nerespektují názorové rozdíly, podobně jako tomu bylo právě za komunismu. Klaus je známý kritik "ismů".

Klaus svá slova pronesl na evropském fóru v rakouském Alpbachu, kde vystoupil se zvláštním večerním projevem. V následné debatě rovněž Klaus opět podrobil tvrdé kritice vývoj v Evropské unii. Odmítl další prohlubování integrace, hovořil o přemíře regulací a naznačil, že současný vývoj unie spíš nepomáhá úsilí Česka o suverénní, nezávislý, svobodný a demokratický stát.

Prezident prohlásil, že nyní je Česko pod nadvládou Bruselu, který vystřídal Moskvu, před ní to byl Berlín a ještě před tím Vídeň. Hovořil také o krizi v eurozóně, které sedmadvacítka čelí, řešit ji je podle něj nutné na mezivládní úrovni, nikoli v rámci superstátu.

Podotkl též, že současné potíže eurozóny vznikly tím, že se v době jejího založení opomenuly důležité záležitosti. "Základy nejsou dostatečně pevné, staly se zásadní chyby," míní.

Hlava českého státu předtím v projevu uvedla, že současná společnost, v níž žije, je neporovnatelně lepší, než byla společnost za komunismu, "ale na konci cesty ještě zdaleka nejsme". Klaus je také přesvědčen, že komunismus je již mrtvý a je zbytečné proti němu bojovat.

Komunismu už je passé

"Komunismus už je passé a bojovat teď proti němu je zbytečné, ale přicházejí nové, jen zdánlivě méně nebezpečné ideologie..., které se opět - jako ty minulé - snaží omezovat a blokovat naši svobodu," uvedl Klaus. Tyto ideologie dosud nestačily fyzicky ohrozit lidské životy, míní. "Ale začínají být skoro stejně netolerantní k názorovým rozdílům, k různým - pro existující establishment - nepříjemným myšlenkám a politickým postojům, jako tomu bylo v éře komunismu. Vnímám to velmi silně," dodal.

V minulosti a na jiných místech Klaus hovořil a varoval například před "europeismem", "multikulturalismus" označil za tragický omyl současné západní civilizace a za prapříčinu terorismu; "environmentalismus" chce podle něj potlačit ekonomických růst a omezit prosperitu. Počátkem srpna uvedl, že respektovat lze homosexualitu, nikoli "homosexualismus".

Klaus v Alpbachu řekl, že je přesvědčen, že pokračuje střet idejí. Seriózní diskusi podle něj ničí "takzvaná politická korektnost". "Vždy jsem byl přesvědčen o tom, že fórum v Alpbachu umožňuje a podporuje seriózní diskusi, která zde ještě není zničena takzvanou politickou korektností. Jedině proto jsem zde, pravděpodobně jedině proto jsem sem - přes mé často údajně politicky nekorektní postoje - i nadále zván," prohlásil.

Klausův projev na debatní akci v Alpách byl nazván Život v radikálně se měnící společnosti.