Dopravu na Pražském okruhu na Černém Mostě na tři měsíce výrazně omezí oprava mostu. Od úterý až do poloviny listopadu bude uzavřen úsek za připojením Chlumecké ulice ve směru na Štěrboholy až po sjezd do nákupní zóny a na rampu dálnice D11.

Objížďka povede v protisměrném pásu.

"Důvodem uzavírky je oprava pravé poloviny mostu přes Hartenberskou ulici, která je součástí stavebních prací probíhajících na této významné komunikaci," uvedl pražský magistrát.

Omezení dopravy potrvá do 15. listopadu. "Objížďka za uzavřený úsek Pražského okruhu pro směr D11 a D1 povede ve dvou jízdních pruzích v protisměrném (východním) pásu Pražského okruhu," dodali zástupci magistrátu.

Praha o prázdninách zažívá tradičně stavební boom. Uzavřeno je Smetanovo a Masarykovo nábřeží, částečně omezený je provoz na Nuselském mostě, na Podolském nábřeží, na Pražském okruhu ve směru na Barrandov a Ruzyň i na Štěrboholské radiále.

Dopravní opatření na území Prahy

PRAHA 1

Smetanovo nábřeží, Masarykovo nábřeží, Křížovnická ulice

Z důvodu rekonstrukce tramvajové trati na Smetanově a Masarykově nábřeží v Praze 1 budou obě tyto komunikace po dobu letních prázdnin omezeny.

Smetanovo nábřeží a Křížovnická – provoz ve směru – Národní uzavřen od 3. 7. 2011 do 31. 8. 2011.

Ulice Křížovnická bude v obou směrech zcela uzavřena v termínu od 11. 8. 2011 do 31. 8. 2011.

Investorem akce je Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.                  

Dvořákovo nábřeží

Z důvodu rekonstrukce stokové sítě na Dvořákově nábřeží a na nám. Curieových v Praze 1 budou obě tyto komunikace po dobu letních prázdnin omezeny.

Dvořákovo nábřeží – provoz ve směru do centra bude před nám Curieiových veden pouze v 1 jízdním pruhu. Toto omezení bude od 3. 7. 2011 do 31. 8. 2011.

Nám. Curieových – bude vyloučen provoz tramvají v obou směrech, provoz automobilů směrem na Čechův most a Dvořákovo nábř. bude zachován vždy alespoň v 1 jízdním pruhu. Termín omezení od 1. 7. 2011 do 31. 10. 2011.

 Investorem akce je Pražská vodohospodářská společnost, dodavatelem společnost  PRAGIS a.s

PRAHA 2

Nuselský most

Z důvodu rekonstrukce dilatací mostu je nutné v termínu od 3. 7. 2011 do 31.8.2011 uzavřít vždy 1/3 šířky mostu. Dopravní opatření zůstávají stejná po celou dobu stavby, tzn. zůstanou dva jízdní pruhy pro každý směr jízdy. V koordinaci s touto stavbou proběhne ještě oprava povrchu ulice 5. května v úseku Nuselský most – Hvězdova a oprava dilatací metra.

Investorem akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, zhotovitelem společnost EUROVIA CS, a.s.

PRAHA 4

ulice 5. května

Od 3. 7. 2011 do 2. 9. 2011 bude omezen provoz dvou jízdních pruhů ve směru na Brno na komunikaci 5. května v úseku od Nuselského mostu po ulici Sdružení z důvodu opravy vozovky, provoz jednoho jízdního pruhu bude převeden do protisměru., takže 2 + 2 jízdní pruhy na komunikaci 5. května zůstanou zachovány.

Investorem akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, zhotovitelem společnost EUROVIA CS, a.s.

Podolské nábřeží

Od 3. 7. 2011 do 31. 8. 2011 bude omezen provoz na Podolském nábřeží a Modřanské ulici v úseku mezi Výtoní a Branickou z důvodu rekonstrukce tramvajové tratě. V úseku mezi Výtoní a Nádražím Braník bude zavedena náhradní autobusová doprava X3 a X21.

Investor akce + zhotovitel: IDS, a.s.

ulice Vídeňská

Od 3. 7. 2011 do 31. 8. 2011 bude omezen provoz v ul. Vídeňská v úseku ul. Dobronická – Kunratická spojka z důvodu výstavby kanalizace Libuš a opravy povrchu vozovky. Bude uzavřen směr z centra a objízdná trasa bude vedena po Dobronické, Libušské a Kunratické spojce. Provoz MHD ve směru do centra bude zachován, opačný směr bude veden po objízdné trase.

Investorem akce je společnost ZAVOS, s.r.o., zhotovitelem společnost Vodohospodářské stavby Javorník Cz.

 Od 11. 7. 2011 do 20. 8. 2011 bude omezen provoz v ul. Vídeňská v úseku Růžinovská – Jalodvorská z důvodu opravy povrchu vozovky. Za uzavřený směr z centra bude vedena objízdná trasa po komunikacích Růžinovská, Pod Krčským lesem, V Štíhlách. Provoz MHD ve směru do centra bude zachován, opačný směr bude veden po objízdné trase.

Investorem akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, zhotovitelem Dálniční stavby Praha

ulice Modřanská a Generála Šišky

Od 3. 7. 2011 do 21. 10. 2011 bude omezen provoz na ul. Modřanská a Generála Šišky v úseku od Jižní spojky po Levského z důvodu rekonstrukce tramvajové tratě. V úseku mezi Nádražím Braník a Levského bude zavedena náhradní autobusová doprava X3.

Investor + zhotovitel: Dopravní podnik hl.m. Prahy.

PRAHA 6

Pražský okruh

Od 18. 07.2011 do 21. 08.2011 bude probíhat na Pražském okruhu v oblasti mimoúrovňové křižovatky  MÚK Třebonice (km 19,800 - km 25,900) rekonstrukce komunikace. Podle postupu prací dojde k uzavírce jízdních pruhů ve směru Barrandov (západní část komunikace), doprava bude vedena v jednom jízdním pruhu v západní části komunikace. Na východní části komunikace budou zřízeny 3 jízdní pruhy v uspořádání dva jízdní pruhy v šířkách 3,50 a 3,00 metrů ve směru Ruzyň a jeden jízdní pruh v šířce 3,50 metrů ve směru Barrandov 2 + 2 jízdní pruhy v každém směru zachovány.

Investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, zhotovitelem Dálniční stavby Praha, a.s.

ulice Čs. armády

Od 7. 7. 2011 do 20. 08.2011 bude v ulici Čs. armády opravován povrch vozovky a upravován střední dělící pás. V úseku ulic Národní obrany - Bubenečská budou uzavírány jízdní pasy dle postupu prací, doprava bude vedena obousměrně v pojížděném pasu, pro každý směr jeden jízdní pruh.

Investorem je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, zhotovitelem společnost Čermák a Hrachovec a.s.

PRAHA 9

ulice Novosibřinská

V termínu od 12. 7. 2011 do 31. 10. 2011 dojde k významnému dopravnímu omezení z důvodu výstavby kanalizace v Městské části Praha 21  (Újezd nad Lesy). Dopravní omezení se týká komunikace Novosibřinská v úseku ulic Svojšická – Valdovská, které se dotkne jak městské hromadné dopravy, tak individuální automobilové dopravy. Směr z centra (Kolín) bude uzavřen pro individuální automobilovou dopravu a bude veden po objízdné trase po místních komunikacích. Nákladní automobilová doprava ve směru na Kolín bude odkloněna přes dálnici D11. Městská hromadná doprava bude kyvadlově jezdit ve směru z centra i do centra po stávající trase. Směr do centra bude veden po Novosibřinské a bude omezován kyvadlovým provozem MHD.

Investorem je Odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy, zhotovitelem společnost Čermák a Hrachovec a.s.

ulice  Novopacká

V termínu od 16. 7. – 30. 9. 2011 dojde k omezení na komunikaci Novopacká. Dopravní omezení se týká zúžených jízdních pruhů ve směru Mladá Boleslav. Ve směru Praha (Černý most) bude provoz převeden do nové stopy Vysočanské radiály – dva plnohodnotné jízdní pruhy zachovány. 

Investorem je Odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy, zhotovitelem Eurovia a.s.

PRAHA 10

Štěrboholská radiála

Od 3. 7. 2011 do 31. 8. 2011 bude provedena úprava vedení dopravy na Štěrboholské radiále (za lanovým mostem směr z centra) v délce cca 300m z důvodů výstavby „zkapacitnění Štěrboholské radiály“, Dopravní omezení se týká zúžení jízdních pruhů - podmínka dvou jízdních pruhů pro každý směr jízdy je zachována.

Investorem je Odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy, zhotovitelem společnost PSVS a.s.

ulice Vinohradská

Od 11. 7. 2011 do 31. 8. 2011 bude opravován vodovodního řad ve Vinohradské – U Vinohradského hřbitova – Hollarovo nám. Provoz jedním pruhem v místě prací.

Investorem je společnost PVS a.s., zhotovitelem společnost ČKV Praha s.r.o.

ulice  Soběslavská

Od 18. 7. 2011 do 2. 9. 2011 bude provedena oprava vodovodního řadu křižovatky Soběslavská – Šrobárova.  Dopravní omezení se dotkne ul. Soběslavské ve druhé etapě tj. 1. 8. – 2. 9. , kdy bude omezen jeden jízdní pruh v křižovatce. 

Investorem je společnost PVS a.s., zhotovitelem společnost ČKV Praha s.r.o.

Zdroj: Magistrát hlavního města Prahy