V šumavské lokalitě Na Ztraceném u Modravy policie vyvádí nebo vynáší aktivisty z prostoru vymezeného k těžbě, některé z nich odvedli v poutech. Pět aktivistů, kteří se opakovaně vraceli do páskou vymezeného prostoru, odvezla policie na služebnu v Kašperských horách. Podle mluvčí klatovské policie Dany Ladmanové je na místě i antikonfliktní tým.

Zatímco ráno padlo asi deset stromů, nyní se podle mluvčího blokády Mojmíra Vlašína začíná "kácet ve velkém".

Na místě bylo asi 27 aktivistů. Ladmanová řekla, že policisté postupně procházejí celou rozlehlou lokalitu a vyzývají všechny přítomné lidi, aby prostor těžby opustili. Vlašín připustil, že pokud policie bude postupovat dál, nepodaří se aktivistům do večera stromy před motorovými pilami ubránit. Většinu lidí, kteří blokovali stromy svou přítomností, už totiž policie vyvedla nebo odvezla.

Ekologové blokují kácení stromů napadených kůrovcem od 15. července. Podle nich je mýcení nezákonné. Ráno přijely na místo na dvě desítky aut s dřevorubci, lesními strážci a členy Informační a strážní služby Národního parku Šumava. Informoval o tom mluvčí blokády Mojmír Vlašín. Dřevorubci porazili i pár stromů.

"Podařilo se jim pokácet do desítky stromů, u ostatních jsme tomu zabránili, ale momentálně začali policisté vynášet některé aktivisty z místa označeného pro těžbu," popsal Vlašín.

Soud dal za pravdu správě parku

"Okresní soud v Klatovech dal za pravdu Správě Národního parku CHKO Šumava a vydal předběžné opatření, podle kterého se má Hnutí Duha zdržet jakéhokoliv organizovaného pohybu, pobytu a jiné činnosti v lesích na území Národního parku Šumava," uvedl.

Ředitel parku Jan Stráský už dříve řekl, že aktivisté porušují zákon o ochraně přírody a krajiny. Blokáda je podle něj hromadná organizovaná akce. Na ni ale nemají udělenou výjimku ze zákona. Za to prý jednotlivým aktivistům hrozí pokuta až 50 tisíc korun.

"Neustoupíme!"

Aktivisté se snaží zdržovat uvnitř vymezeného území, a bránit tak kácení. Lesní dělník totiž podle nich nesmí porážet stromy, když se v prostoru pohybuje cizí osoba.

Klatovská policie v pondělí obdržela dvě oznámení, obrátili se na ni zřejmě aktivisté i správci parku či zástupci těžařů.

"Bylo nám oznámeno, že se fyzické osoby protiprávně zdržují v místech, kde je prováděna těžba," řekla policejní mluvčí Dana Ladmanová. Policie zároveň přijala oznámení, že v místě se někdo pokouší o nelegální těžbu.

Protiprávní kácení

Aktivisté trvají na tom, že správa parku nemá právo v lokalitě kácet. I když dříve bezzásahové území bylo letos převedeno z první do druhé zásahové zóny, správa parku si prý nevyřídila nutné výjimky na použití intenzivních technologií a na zásah do biotopu zvláště chráněných druhů, tvrdí Vlašín. Případ aktivisté nahlásili policii, která se jím stále zabývá, stejně jako Česká inspekce životního prostředí, na kterou se rovněž obrátili.

Správa parku minulý týden uvedla, že tento týden se musí Na Ztraceném začít s kácením. K poražení je tu označeno asi 3000 stromů. Jinak se z nich začne brzo masivně šířit kůrovec do okolních lesů. Ohrožené jsou například lesy patřící Kašperským Horám, tvrdí správci parku i zástupci města.

Minulý týden v blokované lokalitě několik dělníků loupalo kůru ze stojících stromů, tomu aktivisté nebránili, i když je to podle nich zbytečné. Z monitorování vývoje kůrovce je údajně patrné, že v horní části koruny je brouk vyvinutější než dole v kmeni. Z vršku koruny má podle lesníků vylétnout na konci tohoto týdne. I pokud by odtud vyletěl, jsou správci parku připraveni radikální zásah provést.

Protože z 99 procent kmene kůrovec ještě nepoletí. Ve spodních částech kmene mnohdy není ani kukla. Proto bude zásah velmi efektivní a zachrání další lesní porosty, které na lokalitu navazují, řekl minulý týden mluvčí parku Pechoušek. Za plánovaný zásah se postavil Svaz obcí Národního parku Šumava.