Fyzické tresty používá občas při výchově 15 procent rodičů, výjimečně se ale k bití uchýlí každý druhý rodič. Vyplynulo to z průzkumu společnosti GfK Czech, který si nechala zpracovat Nadace Naše dítě.

Zatímco minulá generace rodičů děti fyzicky trestala hlavně za prohřešky ve škole, dnešní rodiče dají potomkovi výprask v případě, že se dítě chová agresivně.

Průzkumu se letos v dubnu účastnilo 297 rodičů, čtvrtina z nich uvedla, že fyzický trest nikdy nepoužili. Odpověď "výjimečně" zaškrtlo 54 procent respondentů, šest procent dotázaných pak uvedlo, že dítě sice někdy zbili, ale už by to nikdy neudělali.

"Zatímco dnešní rodiče, kteří chtějí své dítě potrestat, nejčastěji sáhnou po zákazu oblíbené činnosti, pro minulou generaci rodičů byly trestem první volby facka nebo pohlavek," konstatovaly zástupkyně nadace.

Kromě zákazu televize nebo počítače patří mezi výchovné metody současných rodičů také plácnout dítě přes ruce nebo přes zadek, 15 procent rodičů se snaží potomkovi domluvit. Na 13 procent respondentů se pak také přiznalo, že občas vrazí dítěti facku, sedm procent uloží zlobivému synovi nebo dceři domácí vězení.

Za neúspěch ve škole méně fyzických trestů

"Největší posun jsme zaznamenali u prohřešků spojených se školní docházkou, jako jsou například pozdní příchody, špatné známky a špatné chování ve škole. Zatímco dříve za ně ve skupině rodičů, kteří sahali k fyzickým trestům, trestala zhruba čtvrtina, dnes jsou jednotlivci," uvedla Hana Říhová ze společnosti GfK Czech.

Naopak významně se podle ní zvýšil podíl rodičů, kteří fyzicky trestají své děti za fyzické napadání rodičů či jiných dětí. "To lze pravděpodobně přičíst jak vzrůstající agresivitě dětí, tak i vnímání agresivity ze strany rodičů jako nepřijatelného chování," dodala.

 

Nadace Naše dítě se snaží propagovat zásady pozitivního rodičovství, tedy jak správně vychovávat děti bez použití fyzických trestů.

"Téměř polovina rodičů se domnívá, že fyzický trest byl, je a bude součástí výchovy. Protože je ale zároveň polovina rodičů ochotna se ve své rodičovské roli dále vzdělávat, považuji to za pozitivní známku toho, že sami vidí možnost dalšího zlepšení," myslí si ředitelka nadace Zuzana Baudyšová.

Související