Až deset let vězení místo současných osmi bude zřejmě hrozit za přijímání úplatků nebo za pletichy při zadávání veřejné zakázky a při veřejné soutěži. Počítá s tím novela trestního zákoníku, kterou předložila vláda v souvislosti se svou protikorupční strategií. Novelu v úterý v prvním čtení podpořila sněmovna, proti dalšímu schvalování nebyl nikdo.

"Jsou tady zvyšovány sankce u trestných činů korupčního charakteru, kdy pachatelem je úřední osoba," uvedl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS). Novela zvyšuje horní hranici základní trestní sazby za zneužití pravomoci úřední osoby ze tří na pět let vězení. Maximální sazba v případě škody či prospěchu velkého rozsahu zůstává na 12 letech vězení. Až tři roky vězení mají nově hrozit úředníkům za pletichy v insolvenčním řízení.

Novela má také umožnit využívání agentů z řad policistů při odhalování úplatkářství a zaručit jim beztrestnost. Soudy by pak mohly vydat příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, což v případě korupčního jednání bude zvlášť důležité pro odhalování této trestné činnosti.

Předloha počítá také s rozšířením domácího vězení jako alternativního trestu. Umožní za jistých podmínek propustit vězně odsouzené za méně závažné trestné činy do domácího vězení. Poslanec ODS Jan Kubata k tomu uvedl, že novela by tak mohla ulehčit přeplněným věznicím. Podotkl, že z 23.000 odsouzených nebo vazebně stíhaných má třetina trest vězení v délce do jednoho roku. Propuštění do domácího vězení by se tak podle Kubaty mohlo týkat 7000 lidí.

Soudy by podle navrhovaných pravidel mohly rozhodnout o uložení zabezpečovací detence širší skupině pachatelů zločinů. Norma upravuje i přeměnu ústavního ochranného léčení na zabezpečovací detenci, a to těm pachatelům, kteří narušují léčbu nebo se jí odmítají podrobit a jejichž pobyt na svobodě je pro společnost nebezpečný.

Novela má rovněž v rámci potírání dětské pornografie zakázat zobrazování nejen dětí, ale i osob, "jež se jeví být dítětem". Předloha také v návaznosti na unijní předpisy zpřesňuje vymezení trestných činů poškození a ohrožení životního prostředí. Za úmyslný čin má nadále hrozit až osm let vězení, při nedbalosti novela maximální sazbu snižuje z pěti let na dva roky.

Naopak až tři roky místo dvou let vězení mají hrozit za poškození chráněných částí přírody. Novým trestným činem má být neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu s hrozbou až tříletého vězení.

Poslanec ČSSD Václav Votava oznámil, že se pokusí novelou vrátit mezi trestné činy řízení motorového vozidla bez příslušného řidičského oprávnění. Nyní je to pouze přestupek.