Koaliční kabinet schválil změny kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Pokud s návrhy ministerstva spravedlnosti budou souhlasit i poslanci, senátoři a prezident, úřad získá právo kontrolovat nejen hospodaření krajů a obcí, ale i zdravotních pojišťoven, České televize a Českého rozhlasu nebo veřejných vysokých škol a výzkumných institucí. O přijetí novely ústavy a zákona o NKÚ vládou informoval premiér Petr Nečas.

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) již dříve uvedl, že si od novel slibuje lepší dohled nad veřejnými zakázkami a větší tlak na hospodárné využívání veřejných prostředků obcemi a kraji. NKÚ by měl mít také právo prověřit ručení za závazky nebo hospodaření s dluhopisy a s dotacemi ze zahraničí. Novely mají platit od příštího roku.

"Bude kontrolována zákonnost jejich kroků, nikoliv efektivita," zdůraznil předseda vlády. Připomněl, že novinka vychází z vládního programového prohlášení, kde je jako závazek uvedena, a je také součástí vládní protikorupční strategie. Návrh je podle něj racionální, protože majetek obcí i krajů je veřejným majetkem. "Nad nakládáním s ním je žádoucí mít veřejnou kontrolu navíc ze strany nezávislého orgánu," podotkl Nečas.

Kritika Svazu měst a obcí

Proti novelám se podle předkládací zprávy na vládním webu postavila většina krajů a Svaz měst a obcí. Novou pravomoc NKÚ pokládají kraje za duplicitní vzhledem ke kontrolám podle jiných zákonů. Pospíšilovy úřady s tím ale nesouhlasí, návrhy mají zajistit vícestupňovou kontrolu veřejných financí.

"Nejedná se o duplicitní kontrolu, ale o nejvyšší článek vícestupňové kontroly, tzv. superkontrolu - kontrolu následnou," uvádějí ve zprávě. Návrhy jsou podle předkladatelů jedním z opatření reformy veřejných financí a posloužit by měly k dosažení vyrovnaných veřejných rozpočtů.

Kontrola podle zprávy "nebude v žádném případě znamenat zásah do ústavně zaručeného principu samostatnosti výkonu územní samosprávy", jak se kraje obávají. Novely podle předkladatelů výslovně nenařizují ani provést nápravu nedostatků, neboť to by mělo být ve vlastním zájmu obcí a krajů. Zjištění závažných nedostatků v hospodaření by bylo podnětem pro odvetná opatření vlády, případně parlamentu, varují předkladatelé.

Nevyhověli ani požadavku Svazu měst a obcí časově omezit kontrolu jen na posledních pět let hospodaření obce, ve svém důsledku by to prý mohlo omezit nezávislost NKÚ. Pospíšil také slibuje, že rozšíření pravomocí NKÚ nezvýší jeho nároky na státní rozpočet, jak se obává Jihočeský kraj. Případné zvýšené náklady by měl NKÚ řešit v rámci svého rozpočtu.

 

Podobný návrh ústavní novely o rozšíření kompetencí NKÚ projednávala už bývalá sněmovna, v předvolebním období jej ale dokázala loni podpořit pouze v prvním čtení.

Podle sdružení Ekologický právní servis je změna kompetencí úřadu nedostačující. "Neřeší druhou neméně významnou mezeru v kompetenci NKÚ, navzdory mezinárodním dokumentům, praxi ve všech sousedních státech i připomínkám samotného NKÚ se autoři zákona rozhodli, že opět nerozšíří pravomoci úřadu na akciové společnosti s majetkovým podílem státu nebo samospráv - například ČEZ, České dráhy, obecní firmy a mnoho nemocnic," uvedl v tiskové zprávě člen sdružení Martin Fadrný.

Sdružení vyzvalo členy kabinetu, aby umožnili NKÚ kontrolovat i tyto subjekty. V květnu k tomuto tématu uspořádá seminář pro poslance a senátory.