Syn někdejšího zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha se nebude podílet na opravě zámku v Panenských Břežanech u Prahy, který za války obývala jeho rodina. Je prý zklamán tím, co psala média.

Chtěl údajně pouze poradit a pomoci, nikoliv přímo shánět peníze na rekonstrukci.  Starostu Panenských Břežan Libora Holíka o tom Heider Heydrich informoval v dopise.

"Já jsem nikdy neřekl, že rekonstrukce zámku bude záležitostí pana Heydricha. On říkal, že by rád pomohl, neví sice jak, že by se nějaká dotace z EU mohla najít, a kdyby se našla, že by byl schopen poradit a pomoci s nějakou administrací," uvedl Holík.

Nikdy ale podle něj nezaznělo, že Heydrich bude zámek opravovat nebo shánět dotaci. Vzniknout by zde mohlo například muzeum nebo památník odboje.

Heydrichův syn Heider, kterému je 76 let a žije s manželkou stále v Německu, zámek nedávno navštívil.

Kraj: Krajně bizardní nápad

Proti možnému Heydrichovu zapojení do obnovy zámku se postavili zástupci Svazu bojovníků za svobodu. Za vhodné ho nepovažuje ani vedení středočeského hejtmanství, které celý nápad označilo za "krajně bizarní". 

Heydrich, jenž byl mimo jiné spoluautorem takzvaného konečného řešení židovské otázky, byl do Prahy vyslán, aby zlomil domácí protinacistický odpor. Atentát na něj je považován za jednu z nejvýznamnějších akcí českého odboje.

Na zastupujícího říšského protektora zaútočili parašutisté Jan Kubiš a Jozef Gabčík 27. května 1942, Heydrich zraněním podlehl 4. června. Okamžitě po atentátu bylo vyhlášeno stanné právo, začaly masové popravy a nacistický teror vyvrcholil vyhlazením Lidic a Ležáků.