Co o nás řekne mobil?

- kde se zrovna nacházíme s přesností na stovky metrů

- kdo a kdy s námi hovoří

- kde se nacházíme v době hovoru my i náš protějšek

- komu, kdy a odkud jsme poslali SMS zprávu

- jaké internetové stránky jsme přes mobil navštívili

Mobilní operátoři a poskytovatelé internetu v Česku nebudou muset archivovat data o tom, kdo kdy, kde a s kým telefonoval a na co se díval na internetu. Část zákona upravující povinnost uchovávání těchto informací je protiústavní. Ve čtvrtek o tom rozhodl Ústavní soud (ÚS). Svým verdiktem tak zrušil nejen spornou část právní normy, ale také celou prováděcí vyhlášku.

ÚS řekl, že uchovávání dat se týká obrovského počtu občanů, a proto je nutné klást na zákonnou úpravu co nejpřísnější měřítka. Soudci se jednomyslně shodli, že těmto požadavkům norma neodpovídala.

"Dále je třeba napadené úpravě vytknout, že dotčení jednotlivci nedisponují dostatečnými zárukami proti riziku zneužití údajů a svévole," uvedla v nálezu soudkyně zpravodajka Eliška Wagnerová.

Rozhodnutí ÚS se dotkne práce policie a zpravodajských služeb. Až dosud se totiž při své práci o údaje z archivu operátorů opíraly. Data jim pomáhají například i při hledání pohřešovaných lidí. Kritici jim však zároveň vytýkali, že se údaje staly jejich rutinní pomůckou a bezpečnostní složky je využívaly nadbytečně.

Na Ústavní soud se obrátili politici

Návrh směřující proti sporné právní úpravě podalo před rokem 51 poslanců zastoupených Markem Bendou (ODS). Ten rozhodnutí ÚS vítá. "Je to další potvrzení správnosti našeho dlouhodobého úsilí zajistit občanům ochranu osobní integrity. Ani evropský boj proti terorismu nesmí vést k nekontrolovatelným zásahům do soukromí lidí," uvedl Benda.

Povinnost uchovávání údajů se nijak nevztahovala na obsah sdělení. Z výpisů však lze vysledovat stopy elektronických aktivit člověka a podrobnosti o jeho komunikaci.

Telefonní operátoři a poskytovatelé internetu museli podle zákona nejméně půl roku uchovávat údaje o veškeré telefonní a faxové komunikaci včetně času a čísel volajícího a volaného, dále údaje o textových zprávách, e-mailové komunikaci, návštěvách webových stránek a využívání některých internetových služeb. Nejpozději po roce museli data sami zlikvidovat.

Nespokojení poslanci tvrdili, že zákonná úprava porušovala základní práva na ochranu soukromého a rodinného života, ochranu před neoprávněným shromažďováním osobních údajů a ochranu listovního tajemství.

Operátoři a data

Co operátoři nesměli uchovávat

Konkrétní obsah komunikace

Jak dlouho se data uchovávala

maximálně 6 měsíců od data pořízení

Co se dá z uchovávaných dat vyčíst?

- Síť kontaktů konkrétního uživatele včetně toho, zda v konkrétní okamžik uskutečnil hovor na konkrétní číslo

- Pozici uživatele v okamžiku, kdy aktivně komunikoval, v případě smartphonů s automatickým stahováním e-mailů a dat ze sociálních sítí je možné sledovat pohyb uživatele téměř v reálném čase s přesností na desítky až stovky metrů

- Účast na porušování autorských práv - přesné údaje o zdroji stahování a o velikosti přenášených souborů umožníčasto identifikovat konkrétní soubory - platí pro přijámaná i odesílaná data

Kdo službu platil

Stát

Konkrétně poslanci napadli dva odstavce zákona o elektronických komunikacích a celou prováděcí vyhlášku o rozsahu provozních a lokalizačních údajů, době jejich uchovávání a formě a způsobu jejich předávání.

Proti jsou i soudci v Německu

Přijetí zákona o elektronických komunikacích si vyžádala evropská směrnice. Už dříve se proti analogické úpravě vyslovili němečtí ústavní soudci.

Směrnice měla původně sloužit především pro boj s terorismem. V českých podmínkách prý ale vyšetřovatelé o údaje žádají zcela automaticky, a to i v banálních případech.

Evropská směrnice přitom předpokládala využívání dat jen u lidí, kteří čelí podezření ze závažné trestné činnosti. Uchovávání dat v EU v nynější podobě čelilo také kritice internetové komunity i některých vlád.

Například Rakousko a Švédsko dosud směrnici do svého právního řádu nevtělily.

ÚS: Data třeba pro marketing? Nežádoucí

Ústavní soud ve čtvrtek kritizoval nejen konkrétní právní úpravu, ale shromažďování dat o komunikaci obecně.

Podle ÚS je otázka, zda by vůbec operátoři a poskytovatelé internetu měli uchovávat údaje o komunikaci svých zákazníků a používat je pro vlastní potřebu, například při vymáhání pohledávek, rozvoji obchodní činnosti a v marketingu.

"Tato skutečnost se Ústavnímu soudu jeví jako nežádoucí zejména z toho důvodu, že v zákoně o elektronických komunikacích ani v jiných právních předpisech není toto oprávnění a jeho účel blíže a podrobněji regulován, nejsou striktně vymezena práva a povinnosti, rozsah uchovávaných údajů, doba a způsob uchovávání, stejně jako nejsou blíže konkretizovány požadavky na jejich zabezpečení a kontrolní mechanismy," stojí v závěru nálezu.

Jaká data operátoři uchovávají

Pevná síť

 Údaje o uskutečněné komunikaci včetně volaných čísel, délky hovoru
Údaje o veřejných telefonních automatech

Mobilní síť

Údaje o uskutečněných hovorech včetně volaných čísel, identifikačních čísel telefonů, čísla základnových stanic, které hovor zprostředkovaly

Vztahy mezi čísly SIM karet a čísly mobilních telefonů, tedy jaké karty byly v konkrétním telefonu a naopak
 
IP adresy zařízení, která odesílají SMS

Čísla telefonů bez SIM karty při voláních na tísňové linky

IP adresy počítačů, ze kterých se odesílají SMS přes internet

Datum a čas dobíjení kreditu pro každou předplacenou kartu

Čísla dobíjecích kupónů 

Datová síť 

Identifikaci účastníků - IP adresu, užiatelský účet

datum a čas zahájení a ukončení komunikace

množství přenášených dat

informace o přístupu k e-mailovým službám včetně času, adres elektronické pošty odesílatele i příjemců

Informace o použití zabezpečené (šifrované) komunikace

Informace o serverových službách včetně identifikace cílového zařízení, uživatelských účtů, , využívaných službách a objemu přenesených dat

U komunikančích služeb typu Skype nebo ICQ informace o datumu a čas zahájení komunikace, identifikaci účastníků komunikace či použitém komunikačím protokolu