Co přinesou Drábkovy změny od roku 2012

- sjednotí se 18 sociálních dávek na menší počet, výše a objem podpor se ale změnit nemá;

- sociální dávky a příspěvky nebudou vyřizovat a vyplácet tři místa jako dosud (úřady práce, obce a obce s rozšířenou působností), ale jen úřady práce;

- žadatelé o dávky budou vyplňovat jediný formulář, potřeba bude méně posudků;

- při rozhodování o přidělení dávek se nebude posuzovat jen situace žadatele, ale i osob, které k němu mají vyživovací povinnost - v nouzi tak budou muset nejdřív pomoci třeba děti rodičům či rodiče dětem, než nastoupí stát;

- zdravotně postižení budou místo pětice dávek na dopravu a pořízení vozidla dostávat jedinou dávku na mobilitu a místo tří příspěvků na úpravu bytu a pomůcky jediný příspěvek na pomůcky;

- změní se postihy za nelegální zaměstnávání - maximální pokuta za nelegální práci se zvýší z 10.000 na 100.000 Kč, maximální pokuta za administrativní pochybení se sníží z 500.000 Kč na 100.000 Kč a zavedou se postihy i pro podniky, které na svých pracovištích umožní nelegální zaměstnávání;

- zruší se povinnost nakupovat výrobky od postižených místo zaměstnání povinného procenta těchto lidí či stanoveného odvodu do státního rozpočtu;

- zavede se rodičovská výpomoc - pečování o předškolní dítě po uzavření smlouvy;

- zjednoduší se pravidla pro miniškolky - pro malé a střední skupiny dětí nebude platit hygienická vyhláška, zmírní se požadavky na prostory;

- změní se podmínky pro živnost "Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu" - kvalifikaci bude moci získat víc osob

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09) hodlá bojovat proti šedé ekonomice. V rámci reformy sociální oblasti chce také od příštího roku snížit počet sociálních dávek a zefektivnit systém jejich poskytování lidem. To by mělo v konečném důsledku přinést nejen úspory ve státní pokladně, ale i zvýšení jejích příjmů.

"Chceme co nejvíce potřít nelegální zaměstnávání a šedou ekonomiku. Aby lidé, kteří v šedé ekonomice fungují, přešli do standardní ekonomiky. A tím bychom do státního rozpočtu získali vyšší příjmy z daní z příjmů a z plateb zdravotního a sociálního pojištění," řekl Drábek, který chystá například desetinásobně zvýšit pokuty za nelegální zaměstnávání, a to z 10 000 korun na 100 000 korun.

Naopak snížena bude maximální částka pokuty za neplnění oznamovací povinnosti nebo nevedení evidence podle zákona o zaměstnanosti z 500 000 korun na 100 000 korun. Zrušen má být institut náhradního plnění, tedy možnost firem kompenzovat nedostatek zaměstnanců se zdravotním postižením nákupem zboží nebo služeb od firem, které zdravotně postižené zaměstnávají.

Pro všechny dávky na jedno místo - na úřad práce

Ministr podotkl, že zároveň chce sjednotit místa pro vyřízení administrativy okolo sociálních dávek. Jde prý o klíčový pilíř reformních kroků. "Je to náš základní nástroj. Nyní existuje osmnáct různých dávek, které se vyplácejí na třech různých institucích. Chceme jen jedno výplatní místo, kterým by měl být úřad práce," uvedl Drábek s tím, že dávky budou vypláceny na základě jedné žádosti, to znamená s jedním souborem příloh, a budou zpracovávány jedním pracovníkem. Dnes například u jednoho zdravotně postiženého stát vyžaduje několik stejných zdravotních posudků a také za jejich vydání platí. Právě to by mělo sjednocení změnit.

Změny čeká i struktura dávek. Například v oblasti péče a zabezpečení zdravotně postižených vzniknou pouze dvě dávky namísto současných osmi. Jednat se bude o opakující se příspěvek na mobilitu, který má nahradit například příspěvek na provoz motorového vozidla, příspěvek na individuální dopravu či příspěvek na zakoupení vozu. Další bude jednorázový příspěvek na zvláštní pomůcky, který má nahradit příspěvek na opatření zvláštních pomůcek, příspěvek na úpravu bytu a příspěvek na úpravu vozidla.

Postarejte se v rámci rodiny. Až pak žádejte o pomoc stát

Drábek také hodlá zefektivnit systém vyplácení sociální pomoci a zpřísnit kontrolu využití dávek. Napomoci by tomu měl elektronický platební prostředek. Ministerstvo tak chce vázat u některých lidí využití dávek tak, aby je nepoužili na nic jiného.

Ministr zdůraznil, že lidé by si měli pomáhat především v rámci rodiny. "A až pak by teprve měl přijít na řadu stát jako zachránce," uvedl. V praxi by to mělo znamenat, že výplata dávek by měla být posuzována nejenom na základě příjmů dané osoby, ale i na základě osob, které k ní mají vyživovací povinnost.

Další změny chce ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zavést v oblasti péče o děti. "Chceme rozšířit portfolio poskytování služeb péče o děti na nekomerčním základě. Měl by tím být vyřešen nedostatek míst v mateřských školách," řekl Drábek. Například chce rozšířit okruh lidí, kteří budou mít živnostenské oprávnění pro péči o děti do tří let věku. Bude také zaveden institut rodičovské výpomoci. Zákonem dále MPSV rozdělí poskytování služeb péče o děti na péči o velkou, střední a malou dětskou skupinu. Požadavky na zajištění péče se budou lišit podle velikosti skupiny. Pro malé a střední skupiny nebude platit hygienická vyhláška a požadavky na prostory pro pobyt dětí budou mírnější.

Pokud jde o rodičovský příspěvek, mělo by být možné volit harmonogram jeho čerpání podle potřeb, a to až do čtyř let věku dítěte. Tuto změnu navrhoval Drábek již loni, ale neprošla. U dětí starších dvou let bude rodičovský příspěvek poskytován bez ohledu na délku pobytu v zařízení péče o dítě. U mladších dětí bude limit délky pobytu v zařízení péče o dítě zmírněn.

V polovině února by mělo být hotovo praragrafové znění reformy, pak proběhne připomínkové řízení. "A poté vše předložíme vládě," dodal Drábek. To vše by chtěl se svým týmem zvládnout do konce března.