1. Vykroužkovat, kroužkování

Kroužkování, které se letos kvalifikovalo mezi "slova roku", nemá nic společného s označováním a evidencí našich opeřených spoluobčanů ornitology. Letošní kroužkování bylo jednou ze vzácných možností voličů, jak zasáhnout do scénářů a her politických stran a favorizovat, nebo naopak odstranit oblíbeného, resp. neoblíbeného politika.

Ale stejně jako ornitolog, i volič se časem může divit, kam až jím vykroužkovaný jedinec na svých tazích politikou doletěl. Politický důchod je to málokdy, spíše doporučuji vaší pozornosti hesla šedá eminence a muž v pozadí, či alespoň trafika.

2. protikorupční, korupce, škrty, škrtforma

Jak říká Český etymologický slovník Jiřího Rejzka, slovo škrtat původně znamenalo "vrzat, vydávat skřípavý zvuk". Josef Jungmann uvádí například spojení škrtati na housle, pérem škrtati.

K významovému posunu tak zřejmě došlo právě kvůli zvuku vydávanému perem. Zřejmě byl obzvlášť hlasitý při rychlém razatním pohybu, neboli škrtnutí, jak je známe dnes.

Korupce má původ v latině. Corrumpere znamenalo zmařit, zkazit, uplácet. Zdá se, že kdysi dávno to byla synonyma...

3. solární carové

Někdy nelze (bohužel) na politický status quo reagovat jinak než humorem. A v tom jsou Češi výteční, ostatně náš život veřejný dává kreativitě skutečně impulzů více než dost. Mezi vtipné politické neologismy, založené na přeosu významu, patří solární carové. A nejsou v naší politické realitě rozhodně osamoceni.

Společnost jim dělá například kníže z Hluboké nebo třeba regionální kmotři. Někteří v sobě tyto funkce dokonce kumulují. Ach ta nenasytnost.

4. defenestrace

Nejznámější prokázané pražské defenestrace neboli svržení, vyhození z okna jsou dvě – první z roku 1419 (její obětí byli pražští konšelé) a druhá z roku 1618, kdy byli z oken Pražského hradu vyhozeni dva místodržící a písař, kteří, jak známo, měli při sobě všechny strážné anděly.

Možná to byli titíž andělé, kteří kroužili kolem pražského magistrátu i letos 30. listopadu. Zda byly defenestracemi i "sebevraždy" Jana Masaryka (1948) nebo Jiřího Plachého staršího (1952), se snad jednou dozvíme. Základovým slovem je latinské fenestra – okno.

5. vuvuzela

Vuvuzela bude asi kromě věštecké chobotnice Paula tím jediným, co si za pár let budeme pamatovat z jihoafrického fotbalového šampionátu 2010. Tenhle jednoduchý kus plastu vzdálil fotbal zase o něco víc světu normálních jedinců.

Jak lakonicky poznamenává Wikipedie, "vyloudit na vuvuzelu jiný než základní tón je prakticky nemožné, zato tento tón lze hrát velmi hlasitě".

Jelikož etymologii tohoto novorozeněte v české slovní zásobě byste ve slovnících marně hledali, navrhuji jako nepřítel hluku a módních vln výklad-překlad naprosto nesnesitelná roura.