Za čtyři roky se počet cizinců legálně žijících v ČR zvýšil o 63 procent, celkem je jich v populaci 4,15 procenta. Vyplývá to z ve čtvrtek zveřejněných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ), který porovnával data z let 2005 a 2009. Podíl cizinců v Česku je tak jeden z nejvyšších mezi postkomunistickými zeměmi. Mezi lety 2005 a 2009 se zároveň zdvojnásobil počet dětí, které se v Česku cizincům narodily. Nejvíc cizinců pochází z Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu.

Zatímco k 1. červenci 2005 bylo v ČR evidováno 266 303 cizinců, o čtyři roky později jich bylo už 435 034. "Z postkomunistických zemí snad kromě Slovinska máme jeden z největších podílů cizinců," uvedl Daniel Chytil z ČSÚ s tím, že například na Slovensku tvoří cizinci asi jedno procento, v Polsku pouhou desetinu procenta. Naproti tomu v sousedním Německu tvoří lidé z jiných zemí asi devět procent obyvatelstva, v Rakousku pak více než deset procent.

Přichází hlavně za prací

Zároveň se zdvojnásobil počet dětí, které se cizincům v ČR narodily, a to z 1518 v roce 2005 na 3104 v roce 2009. Nejvíce potomků se v Česku narodilo Vietnamcům, dále pak Ukrajincům a Slovákům. Statistici přesto upozornili, že plodnost cizinců je v porovnání s českým obyvatelstvem nízká, většina cizinců totiž do Česka přichází hlavně pracovat. Tomu odpovídá i věková skladba lidí ze zahraničí, věkový průměr se pohybuje kolem 35 let. Lidí pod 15 a nad 64 let je minimum.

Zároveň také výrazně vzrostl počet cizinců pracujících v ČR. V roce 2005 jich bylo 199 988, o čtyři roky později už 335 176. Nejčastěji jde o Ukrajince, Slováky a Vietnamce, přičemž v porovnání s rokem 2005 nejvíce vzrostl počet pracujících Vietnamců. Ti také nejčastěji pracují jako živnostníci.

Největší koncentrace je v Praze, kde tvoří skoro 12 procent obyvatelstva, loni jich zde bylo evidováno téměř 145 000. Následuje Karlovarský kraj, kde je podíl cizinců 6,5 procenta, a Plzeňský kraj s 4,8 procenta. Například v Mladé Boleslavi, Chebu nebo Karlových Varech ale podíl cizinců přesahuje osm procent. Nejméně cizinců hlásí Moravskoslezský, Zlínský a Olomoucký kraj, mezi 1,5 až dvěma procenty.

Zatímco ve většině krajů převažují mezi cizinci lidé z Ukrajiny, například v Karlovarském a Ústeckém kraji je největší podíl Vietnamců, v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji zase největší podíl Slováků.

Co se týká sňatků cizinců v Česku, jejich počet mírně klesl, rozvodů naopak přibylo. Když si čeští muži berou ženu ze zahraničí, jde nejčastěji o Slovenku, Ukrajinku nebo Rusku, v roce 2005 se přitom mezi první tři země dostal místo Ruska Vietnam. Češky se naproti tomu vdávají nejčastěji za Slováky, Němce nebo Brity, v roce 2005 pak místo britských mužů skončili na třetí příčce Vietnamci.

Rozvody cizinců činily loni asi sedm procent z celkové rozvodovosti. Rozvodovost do určité míry kopíruje sňatky, čeští muži se nejčastěji rozváděli se Ukrajinkami, Slovenkami a Vietnamkami, Češky ukončovaly manželství nejvíce se Slováky, Vietnamci a Ukrajinci.

Cizinci v ČR:


1. 7. 2005 1. 7. 2009
počet cizinců legálně žijících v ČR 266.303 435.034
podíl cizinců na počtu obyvatel ČR 2,6 procenta 4,15 procenta
počet legálně pracujících cizinců 199.988 335.176
počet dětí narozených cizincům v ČR 1518 3104
podíl dětí narozených cizincům na počtu narozených dětí obyvatel ČR 1,49 2,62

Zdroj: ČSÚ

Související