Platy zaměstnanců ve státní správě by se měly od příštího roku plošně snížit o 10 procent, a to ve všech úrovních tarifů. Počítá s tím návrh ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), který ve čtvrtek ministr Jaromír Drábek poslal do připomínkového řízení.

Návrh přitom počítá se dvěma variantami, řekl ministr. Podle první by se stanovila maximální doba, po kterou se platy mohou zvyšovat. Automatické zvyšování platů po odpracování určitého počtu let totiž není podle ministerstva motivací k rozšiřování schopností a dovedností, ale motivací k setrvání v úřadu.

Druhá varianta počítá se stejným platovým základem pro všechny bez ohledu na počet odpracovaných let. Zvyšování platu by se potom dělo formou osobního příplatku podle schopností a práce zaměstnance. V první variantě by se tarifní platy zvyšovaly maximálně 15 let, a to podle náročnosti jednotlivých pozic. Po šestnáctém roce práce už by se platy nezvyšovaly.

Návrh také počítá s možností zvýšit zaměstnancům osobní příplatek ze současných 50 procent platu až do výše 100 procent. V mimořádných případech bude moci osobní příplatek dosáhnout až 200 procent platu. Podle Drábka to umožní, aby platy neklesly těm zaměstnancům, kteří odvádějí kvalitní práci a jsou pro zaměstnavatele cenní.

Návrhy tabulek, které ve čtvrtek zveřejnilo MPSV, se ovšem netýkají pedagogických pracovníků, nepedagogických pracovníků ve školství, pracovníků ve zdravotnictví, policistů a vojáků. Ve školství by měla být stejná struktura, ale odlišná platová základna. Platové podmínky by zde měly být na úrovni současných tabulek.

"U policistů je příprava platových tabulek v kompetenci ministerstva vnitra," řekl Drábek. U vojáků ještě pokračují diskuse mezi ministerstvem práce a sociálních věcí a ministerstvem obrany.